opłaty za żłobek gliwice

W Gliwicach koszty utrzymania dziecka w żłobku nie różnią się od tych w innych miastach i wynoszą ok. 1100 zł. Opłaty ponoszone przez rodziców...

Prezydent miasta i urzędnicy przedstawili koncepcję rozwoju placówek i form opieki nad dzieckiem do lat 3. W związku z wejściem w życie nowej ustawy...