Wraz z opadami śniegu powraca problematyczny temat odśnieżania chodników przylegających do prywatnych posesji.

Straż Miejska w Gliwicach przypomina, iż na właścicielach oraz innych podmiotach władających nieruchomościami spoczywa obowiązek dbania o stan chodników i dróg dla pieszych położonych wzdłuż ich posesji.

Zgodnie z treścią Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciele oraz zarządcy nieruchomości mają obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników zlokalizowanych bezpośrednio przy ich nieruchomościach. Oznacza to, że jeśli pomiędzy nieruchomością a chodnikiem znajduje się teren będący własnością gminy np. trawnik, właściciel jest zwolniony z powyższego obowiązku, który automatycznie przechodzi na zarządcę drogi. Oczywiście wypełnienie obowiązku odśnieżania weryfikowane jest po ustaniu opadów.

Zaniedbywanie powyższych obowiązków może wiązać się z nieprzyjemnymi konsekwencjami. Strażnicy miejscy mogą ukarać właściciela nieruchomości mandatem karnym w wysokości 100 zł w związku naruszeniem art. 10 ust. 2 Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie.


2 KOMENTARZE

  1. Na Skowrończej zarządca zgarnia śnieg z chodnika, po czym przejeżdża traktor służb miejskich i z ulicy przerzuca śnieg na oczyszczony chodnik. Można nakręcać film St. Bareji. Ale do rzeczy, zarządcy grozi kara czy kierowcy traktora?

WASZYM ZDANIEM