Punkt przedszkolny Jeżyk zaprasza dzieci od 3 do 5 lat.

W ramach zajęć: gry i zabawy edukacyjne, rozwój postawy kreatywno-twórczej (zajęcia plastyczne, muzyczne), stosowanie nowoczesnych aktywizujących form metod i pracy. A także nauka języków obcych, imprezy okazjonalne z udziałem rodziców. Każde dziecko otoczymy opieką, w Jeżyku spotka się z miłą i serdeczną atmosferą. Nad całością będzie czuwała wykwalifikowana kadra pedagogiczna.

 

Punkt przedszkolny Jeżyk

otwarcie – wrzesień 2011 r.
Gliwice-Łabędy
tel. 533766033