Jeśli planujesz zakup używanego samochodu lub innego pojazdu, pamiętaj, by sprawdzić jego historię.

Warto zacząć od daty pierwszej rejestracji, przez terminy kolejnych badań technicznych i zawierania umów ubezpieczeniowych, po ostatnie wydarzenia, w których auto brało udział. Teraz jest to bardzo proste – wystarczy zajrzeć do bezpłatnej bazy – historiapojazdu.gov.pl

„Historia Pojazdu” to usługa realizowana przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji dla wszystkich, którzy planują zakup używanego samochodu, motocyklu lub innego pojazdu zarejestrowanego w Polsce. Dane otrzymywane dzięki tej usłudze, mogą pomóc w ocenie stanu technicznego pojazdu oraz potwierdzeniu wiarygodności oferty sprzedawcy. Otrzymany raport można łatwo zapisać i wydrukować. Informacje o pojeździe otrzymuje się całkowicie bezpłatnie.

Czego można się dowiedzieć?
Usługa wyświetla informacje gromadzone od momentu pierwszej rejestracji pojazdu w Polsce. Pozwala sprawdzić m.in.:
dane techniczne, takie jak pojemność i moc silnika czy rodzaj paliwa,
terminy obowiązkowych badań technicznych, które przechodził pojazd, w tym informację, czy posiada aktualne badanie,
odczyt licznika zarejestrowany podczas badań technicznych (Uwaga: w CEP gromadzi się informacje o odczycie licznika począwszy od 2014 roku),
informację, czy posiada ważne obowiązkowe ubezpieczenie OC,
liczbę właścicieli i województwo rejestracji,
informację, czy pojazd był własnością firmy/organizacji, czy osoby prywatnej,
czy pojazd nie jest oznaczony obecnie w bazie jako kradziony.

Jak uzyskać dane?
Wystarczy wpisać trzy dane:
numer rejestracyjny pojazdu,
datę pierwszej rejestracji pojazdu,
numer VIN – jest to unikalny numer pojazdu, który jest nadawany i umieszczany na pojeździe przez producenta.
Powyższe dane znajdują się m.in. w dowodzie rejestracyjnym i karcie pojazdu. Można je otrzymać od właściciela lub sprzedawcy.

Skąd pochodzą dane?
Dane pochodzą z Centralnej Ewidencji Pojazdów. Jest to rejestr prowadzony przez Ministra Spraw Wewnętrznych na podstawie przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Dane do Ewidencji przekazywane są od 2004 r. przez kilka tysięcy niezależnych od Ministra Spraw Wewnętrznych podmiotów, korzystających z różnych narzędzi teleinformatycznych, co w niektórych przypadkach może powodować niezgodności danych. Prace nad usunięciem możliwych niezgodności danych zawartych w CEPiK są przedmiotem projektu CEPiK 2.0 i docelowo mają doprowadzić do znacznego ich ograniczenia. Otrzymane w ramach raportu informacje nie powinny być jedynym kryterium decyzji o zakupie pojazdu, mogą one jednak znacząco pomóc kupującemu w ocenie oferty.


WASZYM ZDANIEM