4,5 mln zł na realizację zadań w ramach Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego, dopuszczenie do GBO przedsięwzięć z terenu spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych – to najistotniejsze zmiany wprowadzone przez prezydenta miasta do przyszłorocznej procedury budżetu obywatelskiego po konsultacjach społecznych w tej sprawie.

Konsultacje społeczne dotyczące przyszłorocznych zasad naboru wniosków i wyłaniania do realizacji zadań jednorocznych w ramach Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego zostały przeprowadzone między 14 a 28 listopada. W tym czasie zbierane były opinie zainteresowanych mieszkańców na temat proponowanej procedury na 2017 r.

– W toku konsultacji społecznych do Urzędu Miejskiego wpłynęło 10 zgłoszeń. Najistotniejsze zmiany – wprowadzone do procedury docelowej GBO po konsultacjach – to wzrost kwoty przeznaczonej na realizację zadań wyłonionych w ramach budżetu obywatelskiego z 3,5 mln zł w 2016 r. do 4,5 mln zł w 2017 r., a także dopuszczenie do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego zadań z terenu spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych (po spełnieniu określonych w procedurze warunków) – wylicza Grzegorz Kwitek, p.o. dyrektor UM w Gliwicach.

Warto przy okazji przypomnieć, że część uwag przedstawionych podczas konsultacji została zgłoszona i uwzględniona już wcześniej – po etapie ewaluacji i spotkaniach z mieszkańcami. Do procedury na kolejny rok trafiły w ten sposób propozycje m.in.: zamieszczania na stronie internetowej pełnej listy wniosków (przyjętych i odrzuconych), skanów wniosków oraz  uzasadnień w przypadku negatywnej weryfikacji; stworzenia możliwości formalnej zmiany wniosku po jego złożeniu i wprowadzenia możności jego modyfikowania przez wydział lub jednostkę w uzgodnieniu z wnioskodawcą; wprowadzenia zasady, że w sytuacji, gdy zostaną zgłoszone i pozytywnie zweryfikowane dwa lub więcej różnych zadań dotyczących tej samej nieruchomości, zostanie zrealizowane to przedsięwzięcie, które uzyska największą liczbę głosów.

Szczegółowe wyniki konsultacji społecznych można znaleźć w prezentacji dostępnej na stronie internetowej www.gliwice.eu pod hasłem „Gliwicki Budżet Obywatelski”. Pod tym adresem zamieszczane są także inne ważne dla mieszkańców informacje związane z całym przedsięwzięciem.

Tak rozdzielono kwotę 4,5 mln zł pomiędzy 21 gliwickich osiedli:

nazwa osiedla

kwota na realizację zadań w poszczególnych osiedlach

minimalna liczba głosów

próg dla aktywnych

BAILDONA

236 531 zł

331

662

BOJKÓW

130 975 zł

98

196

BRZEZINKA

123 358 zł

81

162

CZECHOWICE

97 291 zł

25

50

KOPERNIKA

245 786 zł

367

734

LIGOTA ZABRSKA

116 576 zł

67

134

ŁABĘDY

322 849 zł

529

1 058

OBROŃCÓW  POKOJU

165 629 zł

178

356

OSTROPA

130 443 zł

100

200

POLITECHNIKA

167 905 zł

194

388

SIKORNIK

287 390 zł

469

938

SOŚNICA

372 752 zł

649

1 298

STARE GLIWICE

185 065 zł

217

434

SZOBISZOWICE

280 016 zł

429

858

ŚRÓDMIEŚCIE

303 003 zł

489

978

TRYNEK

357 609 zł

626

1 252

WILCZE GARDŁO

103 497 zł

41

82

WOJSKA POLSKIEGO

271 322 zł

420

840

WÓJTOWA WIEŚ

176 280 zł

200

400

ZATORZE

286 798 zł

455

910

ŻERNIKI

138 925 zł

114

228

Razem

4 500 000


WASZYM ZDANIEM