fot. Łukasz Fedorczyk

Stopa bezrobocia rejestrowanego w Gliwicach na koniec września 2016 r. wynosiła 4,5%, podczas gdy dla województwa śląskiego wskaźnik ten wyniósł 6,7% a dla całego kraju 8,3%.

– Kondycja finansowa miasta jest dobra, co potwierdzają ratingi. Dochód miejskiego budżetu w 2017 r. wyniesie ponad 1,1 mld zł – usłyszeliśmy podczas grudniowej sesji Rady Miasta.

– Kondycja finansowa miasta jest dobra i stabilna. 18 listopada Fitch Ratings potwierdził międzynarodowe długoterminowe ratingi Miasta Gliwice dla zadłużenia w walucie zagranicznej i krajowej na poziomie „A-” oraz długoterminowy rating krajowy na poziomie „AA+ (pol)”. Perspektywa ratingów jest stabilna – mówi Ryszard Reszke, skarbnik Miasta Gliwice.

W uzasadnieniu Fitch czytamy: „Potwierdzenie ratingów odzwierciedla niezmienny scenariusz bazowy Fitch dotyczący kondycji dobrych wyników operacyjnych Miasta, mocnych wskaźników obsługi i spłaty długu oraz umiarkowanego poziomu zadłużenia w relacji do dochodów bieżących, znacznie poniżej 50%. Stabilna perspektywa ratingów Gliwic odzwierciedla oczekiwania Fitch, że w średnim okresie dobre wyniki operacyjne Gliwic pozostaną utrzymane pomimo presji na wydatki operacyjne”.MSI


3 KOMENTARZE

  1. „Kondycja finansowa miasta jest dobra i stabilna. 18 listopada Fitch Ratings potwierdził międzynarodowe długoterminowe ratingi Miasta Gliwice (…)”. Skoro miasto zapłaciło, na pewno ponad 100 tysięcy złotych, to ma takie zapewnienie. Czy ktoś bada wpływ i efekty ratingu? – link do danych z poprzedniej umowy http://bip.gliwice.eu/strona=10702,92,8

  2. Od kiedy można zjawisko wydawania większej ilości pieniędzy, niż się zarabia nazywać dobrą kondycją finansową. To raczej zadłużanie jest a nie dobra kondycja finansowa.

  3. 5 mln na ochronę zdrowia, 35 mln na wyposażenie hali podium (budżet 2017)
    Skoro jes tak dobrze, to dlaczego jest tak źle?
    „Szpitalnictwo w Gliwicach to nasz główny problem” (http://infogliwice.pl/?p=34856) :
    „Działalność Oddziału Chirurgii w Szpitalu Miejskim nr 4 została zawieszona, a w przypadku Oddziału Chirurgii Dzieci w GCM wystąpiono do Wojewody Śląskiego o jej zawieszenie.”

WASZYM ZDANIEM