spot_img


Prowadzenie kart ewidencji czasu pracy. Parę praktycznych i niezbędnych informacji

Karta ewidencji czasu pracy to jeden z kluczowych dokumentów w miejscu pracy. Warto pamiętać, że pracodawca ma obowiązek „upilnować” tego rodzaju dokumentację. Z kolei każda osoba zatrudniona powinna regularnie uzupełniać kartę ewidencji czasu pracy pracownika. Przedstawiamy Ci szereg praktycznych wskazówek, jak prawidłowo uzupełnić kartę czasu pracy pracownika. O czym powinieneś pamiętać?

Co powinna zawierać odpowiednia karta ewidencji czasu pracy pracownika?

Każdy pracownik powinien posiadać indywidualną imienną kartę czasu pracy. Istnieje parę podstawowych i niezbędnych informacji, które powinny się na niej znaleźć. Należą do nich: pracy w poszczególnych dobach, w tym pracy w niedziele i święta, w porze nocnej, w godzinach nadliczbowych oraz w dni wolne od pracy wynikające z rozkładu czasu pracy, dyżury, urlopy, usprawiedliwione i nieusprawiedliwione nieobecności w pracy oraz zwolnienia od pracy i godziny pracy pracowników młodocianych w ramach przygotowania zawodowego. Indywidualna karta czasu pracy pracownika nie jest tym samym co imienna lista obecności. Nie mogą one w żadnym przypadku służyć zamiennie, ponieważ w trakcie kontroli inspektor może zakwestionować wartość takiej listy.

Niektórzy pracownicy nie potrzebują niektórych elementów kart ewidencji czasu pracy

W przypadku niektórych pracowników niektóre elementy karty ewidencji czasu pracy nie są niezbędne. Wówczas nie trzeba rejestrować godzin ich codziennej działalności zawodowej. Dzieje się tak w przypadku osób objętych zadaniowym systemem czasu pracy, zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy czy tych, którzy otrzymują ryczałt za godziny nadliczbowe lub te w porach nocnych. Brak obowiązku prowadzenia ewidencji niektórych elementów karty czasu pracy nie jest jednak jednoznaczny z jej całkowitym nieprowadzeniem. Dla pracowników, o których pisaliśmy wyżej, nadal trzeba ewidencjonować świadczenia pracy, urlopy oraz inne nieobecności. 

Karta ewidencji czasu pracy może być prowadzona elektronicznie

Mimo iż w przepisach prawa brakuje dokładnej regulacji co do elektronicznej karty ewidencji czasu pracy, nie budzi jednak żadnych wątpliwości fakt powstania takiej opcji jej prowadzenia. Takie stanowisko prezentuje Państwowa Inspekcja Pracy w zakładce “Serwis pracodawcy”. Wystarczy tylko mieć możliwość oddania indywidualnej karty czasu pracy pracownika do druku na ewentualne życzenie osoby dokonującej kontroli. 

Prowadzenie kart ewidencji czasu pracy

W karcie ewidencji czasu pracy trzeba wpisywać faktyczne godziny pracy

Ważny jest również fakt, że w karcie ewidencji czasu pracy zawsze należy wpisywać faktyczne godziny pracy. Gdy pracownik jednego dnia został w pracy trzy godziny dłużej, a następnego pracował o godzinę krócej, powinno się to koniecznie znaleźć w tym dokumencie. Dlatego niewłaściwe jest wpisywanie w tych dniach na przykład po osiem godzin pracy. Tego typu zachowanie to naruszenie przepisów Kodeksu Pracy. Jest to niezgodne ze stanem faktycznym godzin wykonania obowiązków przez danego pracownika.

Zawsze trzeba pamiętać o tym, że karta ewidencji czasu pracy pracownika to niezbędny dokument, który powinno się prowadzić zgodnie z prawdą. Tylko wtedy można uniknąć trudności związanych z łamaniem przepisów Prawa Pracy. Mamy nadzieję, że daliśmy Ci pewność, jak zachować się w danych aspektach związanych z prawidłowym prowadzeniem karty ewidencji czasu pracy pracownika.


Materiał partnera

spot_img

ZOBACZ TEŻ

KOMENTARZE

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
spot_img
spot_img

AKTUALNOŚCI

KRYMINAŁKI