r e k l a m a


„Zabierzcie ITD dowody rejestracyjne samochodów z radarami”

spot_img
r e k l a m a

Od niedawna na polskich, a także śląskich drogach prędkość kierowców mierzą już nie tylko policjanci w nieoznakowanych radiowozach.

Popularne ople vectry stały się już na tyle rozpoznawalne, że kierowcy widząc je w pobliżu od razu zdejmują nogę z gazu. Tymczasem do boju wkroczyła Inspekcja Transportu Drogowego. W Katowicach są dwa samochody wyposażone w radar. Mogą się na nie natknąć także kierowcy z Gliwic. Jadąc drogami w regionie osoby prowadzące samochód rozglądają się za czarnymi fordami mondeo i focusem. Numery rejestracyjne tych pojazdów zaczynają się od WE, a kończą literami CW.

Samochody ITD są nieoznakowane, a zdjęcia robione są ze stojącego przy drodze auta, które na pierwszy rzut oka niczym się nie wyróżnia. Kierowca nawet nie spodziewa się, że zostało zrobione zdjęcie. Dowiaduje się o tym dopiero w momencie otrzymania mandatu.
 

Okazuje się, że zdaniem posła Jerzego Polaczka ITD działa nielegalnie.

Poseł wysłał do nas kopię pisma, które skierował do Komendanta Głównego Policji, w którym domaga się zatrzymania przez policję dowodów rejestracyjnych wszystkich nieoznakowanych pojazdów Inspekcji Transportu Drogowego w Polsce wyposażonych w fotoradary.

Oto pismo w całości:

„Ustawa prawo o ruchu drogowym w Dziale III Pojazdy – art. 66 ust. 7 – który stanowi postawę prawną do wydania rozporządzenia dla Ministra Spraw Wewnętrznych, Ministra Obrony Narodowej, Ministra Finansów, Ministra Sprawiedliwości oraz Ministra właściwego do spraw transportu – warunków technicznych pojazdów specjalnych nie wymienia Inspekcji Transportu Drogowego pośród wymienionych w tym artykule służb objętych tymi przepisami.
W nieoznakowanych samochodach Inspekcji Transportu Drogowego (aktualnie 29 pojazdów w Polsce) zamontowano urządzenia – m.in.: fotoradary wraz z dodatkowymi lampami, co zdaniem ekspertów prawa ruchu drogowego stanowi podstawę dla Policji do zatrzymania kierowcy takiego samochodu wraz z dowodem rejestracyjnym i skierowania pojazdu na dodatkowe badania techniczne.

We wtorek materiał pt. „Samochody z fotoradarami nie powinny zostać dopuszczone do ruchu” opublikowała rozgłośnia RMF FM wraz z wypowiedziami ekspertów.

Dodatkowo pragnę zwrócić uwagę na konieczność posiadania przez tego typu nieoznakowane pojazdy specjalne Inspekcji Transportu Drogowego wyposażone w tego typu urządzenia właściwych homologacji i certyfikatów.

Wyżej opisany stan faktyczny jest niezgodny również z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach – § 2 ust. 1 punkt 3 (sprawdzenie i ocena prawidłowości działania poszczególnych zespołów i układów pojazdu, w szczególności pod względem bezpieczeństwa jazdy) oraz z niektórymi wymogami technicznymi zawartymi w załączniku nr 1 do tegoż rozporządzenia.

Mając powyższe na uwadze wnoszę do Pana Komendanta o wydanie polecenia podległym Komendantom Wojewódzkim podjęcia natychmiastowych działań wyjaśniających legalność poruszania się na drogach nieoznakowanych pojazdów Inspekcji Transportu Drogowego wyposażonych w fotoradary oraz lampy niespełniające wymogów technicznych w zakresie bezpieczeństwa dla innych uczestników ruchu drogowego.

Z powyższych względów wnoszę o zatrzymanie przez Policję dowodów rejestracyjnych wszystkich nieoznakowanych pojazdów Inspekcji Transportu Drogowego w Polsce wyposażonych w fotoradary.”

Głos w sprawie zabrała także ITD. Na oficjalnej stronie czytamy:

„W związku z pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi dodatkowych świateł zamontowanych w pojazdach służbowych Inspekcji Transportu Drogowego, wyposażonych w mobilne urządzenia rejestrujące, informujemy, że światła te są jednym z elementów mobilnego urządzenia rejestrującego.
W skład tego urządzenia wchodzą zarówno elementy zewnętrzne takie jak głowica dopplerowska oraz lampy błyskowe, a także części zainstalowane wewnątrz pojazdu m.in. kamera, panel sterujący, komputery urządzenia rejestrującego i integrującego itd.
Wspomniane powyżej światła nie stanowią wyposażenia pojazdu w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia ( Dz. U. z 2003 r. Nr. 32, poz 262, z późn. zm.). Działanie tych świateł nie jest uzależnione od działania (włączenia) innych świateł stanowiących obowiązkowe wyposażenie pojazdu opisanych we wspomnianym rozporządzeniu. Światła te współpracują jedynie z pozostałymi elementami mobilnego urządzenia rejestrującego, zamontowanymi w pojeździe i tylko w przypadku działania tego urządzenia. Działanie świateł możliwe jest wyłącznie w przypadku pracy urządzenia w trybie rejestracji obrazu pojazdu naruszającego obowiązujące normy prawne.
Jednocześnie należy podkreślić, że zainstalowane w pojazdach Inspekcji Transportu Drogowego mobilne urządzenia rejestrujące posiadają ważną Decyzję Zatwierdzenia Typu wydaną przez Prezesa Głównego Urzędu Miar. Po zainstalowaniu ich w pojazdach przeszły pozytywnie badania prowadzone przez uprawnioną do tego instytucję, jaką jest Główny Urząd Miar, uzyskując świadectwo legalizacji.”

spot_img

ZOBACZ TEŻ

KOMENTARZE

Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
spot_img
spot_img

AKTUALNOŚCI

KRYMINAŁKI