r e k l a m a
spot_imgspot_img

1000 plus do pensji. MRPiPS: Od lipca dodatki do wynagrodzeń

Rząd zamierza dofinansować zadania samorządu związane ze wspieraniem rodziny i systemu pieczy zastępczej.

W tym celu, w 2024 roku środki Funduszu Pracy zostaną zwiększone z 40 mln zł do 62,5 mln zł. Dofinansowanie będzie przeznaczone na dodatki do wynagrodzeń osób, które pełnią funkcję rodzin zastępczych zawodowych oraz prowadzą rodzinne domy dziecka. Szczegółowe zasady dofinansowania zostaną określone w programie rządowym.

Rząd planuje, że dodatki przewidziane w programie będą wynosić 1 tys. zł brutto i mają być wypłacane od 1 lipca 2024 roku.

– Osoby sprawujące profesjonalnie rodzinną pieczę zastępczą w formach zawodowej rodziny zastępczej oraz rodzinnego domu dziecka zapewniają ochronę dzieciom pozbawionym opieki rodziców oraz dzieciom, które dla własnego bezpieczeństwa muszą być odebrane z rodzin biologicznych. Wspierając je, pomagamy stworzyć dzieciom warunki opieki i wychowania najbardziej zbliżone do domu rodzinnego – podkreśla minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.

Zawarte w przyjętym przez Radę Ministrów projekcie rozwiązanie obejmie niemal 3 tys. osób: ok. 2,1 tys. osób pełniących funkcję rodzin zastępczych zawodowych, w tym ok. 360 rodzin zastępczych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego i ok. 250 specjalistycznych rodzin zastępczych zawodowych, a także ok. 800 osób prowadzących rodzinne domy dziecka.

Pracownicy placówek też otrzymają wsparcie
Przed tygodniem Rada Ministrów przyjęła przedłożony przez minister rodziny, pracy i polityki społecznej projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych innych ustaw, umożliwiający realizację programów wspierających – obok pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 prowadzonych przez samorządy – osoby pracujące w systemie pieczy zastępczej i wspierania rodziny (asystenci rodziny, koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej, pracownicy placówek opiekuńczo-wychowawczych, osoby zatrudnione do pomocy w rodzinach zastępczych zawodowych i rodzinnych domach dziecka na podstawie umowy o pracę, pracownicy regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych, pracownicy interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych, pracownicy placówek wsparcia dziennego).

ZOBACZ TEŻ

KOMENTARZE

Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
spot_img

AKTUALNOŚCI

KRYMINAŁKI