r e k l a m a


Co warto wiedzieć przed aplikacją o wizę turystyczną do Chin?

Aplikacja o wizę turystyczną do Chin nie jest specjalnie skomplikowanym procesem. Potrzebne jest jednak odpowiednia wiedza i przygotowanie, które może znacznie ułatwić całą procedurę. Przed rozpoczęciem aplikacji warto zapoznać się z rodzajami wiz, wymaganymi dokumentami oraz krokami, które należy podjąć, aby uzyskać wizę. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje na ten temat.

Wiza i wymagane do niej dokumenty

Chińska Republika Ludowa oferuje różne rodzaje wiz, z których najpopularniejszą dla turystów jest wiza L. Wiza turystyczna (L) pozwala na pobyt do 30 dni i może być wydana jako jednokrotna lub dwukrotna. Jednokrotna wiza jest ważna przez 3 miesiące od daty wydania, a dwukrotna przez pełny okres 6 miesięcy. Ważne jest natomiast to, aby wjazd do Chin nastąpił nie później niż ostatniego dnia ważności wizy.

Do aplikacji o wizę turystyczną do Chin wymagane są następujące dokumenty:

  • Wypełniony formularz wizowy.
  • Paszport ważny co najmniej 6 miesięcy od daty planowanego wjazdu do Chin.
  • Jedno kolorowe zdjęcie paszportowe.
  • Konieczna jest także polisa ubezpieczeniowa na czas pobytu w Chinach.

Procedura aplikacyjna

Wnioski wizowe można składać wyłącznie w Chińskim Centrum Wizowym przy Konsulacie ChRL. Centrum to znajduje się w Warszawie i jest otwarte od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00-15:00. Proces uzyskania wizy standardowo trwa 4 dni robocze, ale istnieje możliwość przyspieszenia do 3 dni roboczych za dodatkową opłatą.

Aby uniknąć niepotrzebnych opóźnień, warto dokładnie sprawdzić kompletność i poprawność dokumentów przed ich złożeniem. Po złożeniu dokumentów, pracownicy konsulatu mogą skontaktować się z aplikantem w celu dostarczenia dodatkowych informacji lub dokumentów, jeśli zajdzie taka potrzeba. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku wiza zostanie wklejona do paszportu i będzie gotowa do odbioru.

Warto również pamiętać, że niektóre regiony Chin, takie jak Hong Kong i Macao, mają inne przepisy wizowe. Obywatele Polski mogą przebywać w tych regionach do 90 dni bez wizy. Natomiast w przypadku przesiadki na międzynarodowych lotniskach w Chinach, możliwy jest bezwizowy pobyt do 144 godzin w strefie tranzytowej.

Wiza turystyczna do Chin nie jest wcale trudna do uzyskania. Jednak za każdym razem odpowiednie przygotowanie się do aplikacji wymaga zapoznania się z wymaganiami oraz konieczne jest staranne przygotowanie niezbędnych dokumentów. Dzięki temu proces aplikacyjny będzie przebiegał sprawnie, a wyjazd do Chin stanie się przyjemnością bez zbędnych komplikacji.
Materiał partnera

ZOBACZ TEŻ

KOMENTARZE

AKTUALNOŚCI

KRYMINAŁKI