Fitch: W 2015 roku Gliwice będą miały największe zadłużenie

Fitch przewiduje, że w związku z realizowanymi inwestycjami zadłużenie Gliwic może osiągnąć najwyższy poziom w roku 2015, tj. około 50% dochodów bieżących (29% lub 232 mln zł w 2013r.).

Jednakże, wzrost długu nie powinien wywołać znaczącej presji na budżet Gliwic, dzięki utrzymującym się dobrym wynikom operacyjnym oraz wysokiej zdolności do samofinansowania inwestycji.

Fitch Ratings potwierdził międzynarodowe ratingi długoterminowe Gliwic dla zadłużenia w walucie zagranicznej oraz krajowej (Issuer Default Ratings – IDR) na poziomie „BBB+” oraz długoterminowy rating krajowy na poziomie „A+(pol)”.

Perspektywa ratingów jest stabilna. Potwierdzenie ratingów Gliwic odzwierciedla oczekiwania Agencji, że mocne wyniki operacyjne zostaną utrzymane w średnim okresie. Ratingi biorą pod uwagę ostrożne zarządzanie finansowe, które w połączeniu z wysokimi dochodami majątkowymi oraz dobrą płynnością, zapewniają Gliwicom wysoką zdolność do finansowania inwestycji ze środków własnych. Ratingi uwzględniają także rosnące zadłużenie Miasta oraz wyższy deficyt budżetowy w 2014r. w związku z realizowanym inwestycjami. Jednakże, pomimo wysokich wydatków majątkowych Miasta, jego dług w relacji do dochodów bieżących pozostanie na umiarkowanym poziomie.

Fitch spodziewa się, że nadwyżka operacyjna Gliwic w średnim okresie ustabilizuje się na poziomie zbliżonym do wyniku z roku 2013, tj. około 13% dochodów operacyjnych. Powyższa prognoza jest oparta na założeniu, że Miasto utrzyma wysoką elastyczność finansową oraz, że będzie kontynuować skuteczną politykę kontrolowania wzrostu wydatków operacyjnych, a dochody z podatków dochodowych i lokalnych będą rosły, w związku z rozwijającą się bazą podatkową Miasta. W 2013r. marża operacyjna Gliwice wyniosła 12,9%, co oznacza poprawę w porównaniu do średniej z lat 2010-2012 wynoszącej 11,3%.

W latach 2014-2016 wydatki majątkowe Gliwic mogą wynieść łącznie ok. 1,5 mld zł, (tj. średnio 40% wydatków budżetowych rocznie), głównie w związku z realizacją przez Miasto inwestycji współfinansowanej z budżetu państwa oraz budżetu wojewódzkiego (Drogowa Trasa Średnicowa- DTŚ). Pomimo prognozowanego poziomu wydatków majątkowych, Fitch spodziewa się, że zapotrzebowanie Miasta na dług pozostanie umiarkowane, gdyż zdolność Gliwic do finansowania inwestycji z własnych środków jest wyższa niż w innych samorządach z grupy porównawczej. Ponad 60% wydatków majątkowych będzie finansowana z dochodów majątkowych (głównie dotacji z budżetu państwa oraz budżetu wojewódzkiego) oraz z nadwyżki bieżącej Miasta.

Fitch spodziewa się, że w latach 2014-2016 wskaźniki obsługi i spłaty zadłużenia pozostaną bezpieczne. Obsługa zadłużenia może wynieść ok. 15% prognozowanej nadwyżki operacyjnej. Wskaźnik zadłużenia do nadwyżki bieżącej może wzrosnąć do około 5lat, ale pozostanie znacznie poniżej średniej zapadalności długu szacowanej na 15-16 lat. Dominujący udział nisko oprocentowanych kredytów z Europejskiego Banku Inwestycyjnego pozwala ograniczyć roczne obciążenie budżetu Miasta z tytułu obsługi zadłużenia.

Władze Miasta prowadzą ostrożną politykę budżetową, co Fitch ocenia pozytywnie.

Ostrożna polityka finansowa gwarantuje utrzymanie dobrych wyników operacyjnych pomimo ciągłej wysokiej presji na wydatki operacyjne, spowodowanej przede wszystkim przekazanymi przez rząd zadaniami, często bez odpowiednich środków finansowych oraz sztywną strukturą wydatków, w szczególności w najbardziej kosztownych obszarach działalności Miasta, takich jak oświata i pomoc społeczna.

Malejące zapotrzebowanie na finansowanie wydatków majątkowych długiem umożliwiające stabilizację zadłużenia bezpośredniego poniżej 50% dochodów bieżących, przy jednoczesnym utrzymaniu wyników operacyjnych na poziomie z roku 2013 może prowadzić do podniesienia ratingów.

Obniżenie ratingów może nastąpić, gdy wskaźnik spłaty długu, liczony jako zadłużenie do nadwyżki bieżącej, przekroczy 8 lat, co mogłoby być spowodowane istotnym pogorszeniem się marży operacyjnej, znacznie poniżej oczekiwań Fitch i/lub znaczącym wzrostem zadłużenia bezpośredniego Gliwic.

spot_img

ZOBACZ TEŻ

KOMENTARZE

guest

2 komentarzy
najstarszy
najnowszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
Udo
Udo
8 lat temu

I gitara…

christoph
christoph
8 lat temu

„Jednakże, wzrost długu nie powinien wywołać znaczącej presji na budżet Gliwic, dzięki utrzymującym się dobrym wynikom operacyjnym oraz wysokiej zdolności do samofinansowania inwestycji…” Dla tych co nie rozumieją 🙂 czytaj…Łupić mieszkańców podatkami, opłatami itp. he he he

spot_img

AKTUALNOŚCI

KRYMINAŁKI