r e k l a m a


„Gliwiczanie zasługują na posła, który będzie blisko ich spraw”

„Gliwiczanie zasługują na posła, który będzie blisko ich spraw, dostępnego i otwartego na ich problemy – na posła przygotowanego, dobrze wykształconego oraz skutecznego w działaniu”
– mówi Marcin Włodarczyk, kandydat z 10. miejsca na liście Lewicy w wyborach do Sejmu w okręgu 29.

Dlaczego zdecydował się Pan wystartować w wyborach? Z czym idzie Pan do polityki?
Od urodzenia mieszkam w Gliwicach i czuję się lokalnym patriotą. Posiadam odpowiednie merytoryczne przygotowanie, prawie 15 lat pracy w biznesie, ukończone studia MBA o specjalności Usługi Publiczne na Politechnice Śląskiej, Szkołę Liderów Administracja pod kontrolą oraz szereg dyplomów z innych uczelni. Aktywnie udzielam się społecznie na wielu płaszczyznach współpracując z licznymi organizacjami pozarządowymi. Sam także inicjowałem wiele ważnych dla mieszkańców inwestycji. Do polityki idę, gdyż czuję się przygotowany, aby wesprzeć nasze miasto i jego mieszkańców w przyszłym Sejmie. Moimi priorytetami jest poprawa sytuacji w tematach związanych z edukacją, innowacjami, usługami publicznymi, a szczególnie transportem, opieką społeczną oraz problemami seniorów, a także osób z niepełnosprawnościami do których również się zaliczam. Opowiadam się za uznaniem Ślązaków jako mniejszość etniczną oraz śląskiej godki za język regionalny.

Jakieś konkrety dla Gliwic?
Nasze miasto bardzo się zmienia, jednak cały czas pozostaje wiele problemów i wyzwań, które czekają na realizację. Bez wątpienia Gliwice w ostatnim czasie borykają się z tematem zanieczyszczeń na rzece Kłodnicy. Ten temat trzeba wreszcie podjąć rzeczowo i konkretnie. Są też równie istotne kwestie związane np. ze wsparciem budowy nowego szpitala, zwiększeniem finansowania samorządu oraz wynagrodzeń dla pracowników sfery budżetowej oraz depopulacją. Gliwiczanie zasługują na posła, który będzie blisko ich spraw, dostępnego i otwartego na ich problemy – na posła przygotowanego, dobrze wykształconego oraz skutecznego w działaniu. Moje motto brzmi: Nie ma problemów – są tylko wyzwania. Mogę zagwarantować, że można będzie na mnie polegać.

Wyborcy oczekują konkretów. Wspominał Pan, że opieka społeczna i seniorzy, osoby z niepełnosprawnościami oraz edukacja i innowacje należą do Pana priorytetów.
Tak. W tych kwestiach uważam, że mógłbym wnieść dzięki swojemu doświadczeniu duży wkład merytoryczny. Znam pilne problemy w tych obszarach i wiem, jak je rozwiązać. W obszarze opieki socjalne i seniorów opowiadam się za powszechną dostępnością żłobków, zachowaniem 800+ i coroczną waloryzacją o wskaźnik inflacji, utworzeniem domów dziennego pobytu da seniorów, emeryturami stażowymi, rentą wdowią, podwyższeniu zasiłku pogrzebowego do 8 tyś zł, z systemem waloryzacji, drugą waloryzacją rent i emerytur we wrześniu oraz tworzeniem otoczenia uwzględniającego codzienne potrzeby seniorów oraz rodzin z dziećmi. Sam jestem osobom z niepełnosprawnością i jako aktywny działacz w tym obszarze poznałem problemy środowiska. W szczególności obiecuję walkę o tematy związane z pełnym uregulowaniem systemu orzecznictwa. Nie może być tak, że 3000 wniosków czeka w Gliwicach na rozpatrzenie przez powiatowy zespół… czeka, ale nie wiadomo kiedy zostaną rozpatrzone, gdyż brakuje na ten cel finansowania z budżetu państwa. Obiecuje także podjęcie tematu opieki wytchnieniowej, asystencji osobistej, zwiększeniem konkurencyjności oraz możliwości podejmowania pracy, reformę PEFRONu, zniesienie progów dla renty socjalnej oraz kompleksowe dostosowywaniem infrastruktury do potrzeb osób z niepełnosprawnościami zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego.

Marcin WłodarczykPrzejdźmy zatem do pozostałych wymienionych przez Pana priorytetowych obszarów, czyli: edukacji, innowacji oraz transportu?
Edukacja to przyszłość. Niestety nadal lista lektur jest bardzo podobna, do tej jaka obowiązywała, gdy wiele lat temu, sam bylem w szkole podstawowej. Zamiast wkuwania na pamięć priorytetowe winny być umiejętności analizy, krytycznego i twórczego myślenia oraz pracy w grupie, a także edukacja finansowa oraz regionalna. Szkoła w naszym kraju musi podchodzić do uczniów interdyscyplinarnie i być gotowa na wyzwania jutra. Niezbędne jest także dowartościowanie szkół branżowych i techników, dofinansowanie badań naukowych, zmniejszenie biurokracji na uczelniach wyższych oraz mocne i realne postawienie na innowacje. Transport natomiast powinien być dostępny, regularny i tani dla użytkowników, dlatego opowiadam się za abonamentem w wysokości 59 zł miesięcznie na połączenia lokalne, ale także wprowadzeniem dotacji transportowej dla samorządu oraz jak najszybszym uruchomieniem Kolei Metropolitalnej.

Jakie Pana zdaniem główne wyzwanie stanie przed nowym parlamentem i być może nowym rządem. Jeden konkret?
Bez wątpienia największym wyzwaniem jest zniwelowanie ogromnych podziałów społeczeństwa, jakie obecnie występują, ale także odbudowanie zaufania obywateli do instytucji państwa. Niezwykle ważne wybory przed nami, ale pamiętajmy, że życie po nich będzie toczyć się dalej.

Dziękuję za rozmowę. Czego życzyłby Pan naszym Czytelnikom?
Życzę wszystkim Czytelnikom dużo zdrowia, bo ono jest najważniejsze, samych dobrych decyzji w najbliższą niedzielę i oczywiście proszę o głos. Najlepszy strzał to strzał w dziesiątkę na liście nr 3.

Marcin Włodarczyk to kandydat z 10. miejsca na liście Lewicy w wyborach do Sejmu z okręgu 29, czyli Gliwic, Bytomia, Zabrza, Tarnowskich Gór, powiatu gliwickiego i tarnogórskiego.
Marcin Włodarczyk Plakat
Marcin Włodarczyk – 39 letni gliwiczanin, absolwent studiów MBA na Politechnice Śląskiej, politologii na Uniwersytecie Śląskim, studiów podyplomowych w zakresie pozyskiwania i rozliczania środków z UE na Uniwersytecie WSB Merito w Chorzowie (wcześniej Wyższej Szkole Bankowej) oraz Szkoły Liderów Administracja pod kontrolą. Zawodowo manager ds. marketingu marek produktów. Aktywny gliwicki społecznik, inicjator wielu ważnych dla mieszkańców lokalnej społeczności inwestycji: nowego placu zabaw, sieci wodociągowej dla Osiedla Ligota Zabrska, remontów ulic, likwidacji dzikich wysypisk śmieci oraz wielu działań kulturalnych dla dzieci oraz seniorów. Członek Zarządu jednej z największych wspólnot mieszkaniowych w Gliwicach (Klonowa 1-11, Cicha 1-3, Ceglarska 42-52 w Gliwicach), ekspert w zakresie dostępności architektonicznej i projektowania uniwersalnego. Członek Rady Fundacji NieOdkładalni, inicjator akcji „Bezpieczniej z Metropolią. Możesz pomóc”, współtwórca inicjatywy „Pełnosprawne Gliwice”, aktywny działacz ogólnopolskiej inicjatywy „Nasz Rzecznik” oraz wielu organizacji pozarządowych walczących w tematach środowiska osób z niepełnosprawnościami. Laureat nominacji w konkursie Popularyzator Nauki 2011. Osoba słabowidząca od urodzenia. Z pasji DJ oraz konferansjer, a od niedawna szczęśliwy mąż Ewy.

Materiał wyborczy sfinansowany przez KW Nowa Lewica

ZOBACZ TEŻ

KOMENTARZE

AKTUALNOŚCI

KRYMINAŁKI