r e k l a m a

spot_imgspot_img

Na jakich zasadach wycinane są drzewa w Gliwicach?

Wydział Środowiska UM przypomina podstawowe zasady uzyskiwania zezwoleń prezydenta miasta na usunięcie drzew i krzewów.

Uzyskanie zezwolenia prezydenta miasta na usunięcie drzew i krzewów jest wymagane w przypadku drzew i krzewów ozdobnych, których wiek przekracza 10 lat. Procedura taka nie zachodzi w przypadku: drzew i krzewów owocowych (takich jak np. jabłoń domowa, orzech włoski, leszczyna pospolita) – z wyjątkiem nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków, drzew i krzewów sadzonych na plantacjach, drzew i krzewów, których wiek nie przekracza 10 lat oraz okazów stanowiących przeszkody lotnicze.

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów mogą składać posiadacze nieruchomości, na której rosną wnioskowane rośliny lub osoba upoważniona.

– Posiadacz nieruchomości ponosi opłaty za usunięcie drzew lub krzewów, chyba że zachodzą okoliczności wynikające z zapisów art. 86 ustawy o ochronie przyrody – podkreśla Agnieszka Setnik, naczelnik Wydziału Środowiska UM. Artykuł ten stanowi, iż nie pobiera się opłat za usunięcie drzew i krzewów:

na których usunięcie nie jest wymagane zezwolenie;
na których usunięcie osoba fizyczna uzyskała zezwolenie na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej;
jeżeli usunięcie jest związane z odnową i pielęgnacją drzew rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków;
które zagrażają bezpieczeństwu ludzi lub mienia w istniejących obiektach budowlanych;
które zagrażają bezpieczeństwu ruchu drogowego oraz kolejowego albo bezpieczeństwu żeglugi;
w związku z przebudową dróg publicznych i linii kolejowych;
które posadzono lub wyrosły na nieruchomości po zakwalifikowaniu jej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele budowlane;
z terenów zieleni komunalnej, z parków gminnych, z ogrodów działkowych i z zadrzewień, w związku z zabiegami pielęgnacyjnymi drzew i krzewów;
które obumarły lub nie rokują szansy na przeżycie, z przyczyn niezależnych od posiadacza nieruchomości;
topoli o obwodzie pnia powyżej 100 cm, mierzonego na wysokości 130 cm, nienależących do gatunków rodzimych, jeżeli zostaną zastąpione w najbliższym sezonie wegetacyjnym drzewami innych gatunków;
jeżeli usunięcie wynika z potrzeb ochrony roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową lub ochrony siedlisk przyrodniczych;
z grobli stawów rybnych;
jeżeli usunięcie było związane z regulacją i utrzymaniem koryt cieków naturalnych, wykonywaniem i utrzymaniem urządzeń wodnych służących kształtowaniu zasobów wodnych oraz ochronie przeciwpowodziowej w zakresie niezbędnym do wykonania i utrzymania tych urządzeń.
Niedawno wycięto resztę drzew przed dyskontem „Biedronka” przy ul. Lipowej 35. W tej sprawie interweniowała mieszkanka. – Użytkownikiem wieczystym terenu przy ul. Lipowej 35 jest Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane BUDECON S.A. Jako posiadacz nieruchomości złożyło ono wniosek do UM o uzyskanie pozwolenia prezydenta miasta na usunięcie 8 drzew pod planowaną inwestycję polegającą na budowie parkingu. W połowie grudnia wnioskodawca uzyskał decyzję pozytywną. Został jednocześnie zwolniony z opłat za wycinkę w oparciu o art. 86 ust. 1 pkt 7 ustawy o ochronie przyrody. Stanowi on, iż nie pobiera się opłat za usunięcie drzew, które posadzono lub wyrosły na nieruchomości po zakwalifikowaniu jej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele budowlane. Równocześnie wnioskodawca został zobowiązany do dokonania nasadzeń zastępczych. Na tym samym terenie do końca listopada ma pojawić się 13 nowych drzew – wyjaśnia naczelnik Wydziału Środowiska UM.

MSI/UM Gliwice

ZOBACZ TEŻ

KOMENTARZE

Subscribe
Powiadom o
guest

3 komentarzy
najstarszy
najnowszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
Bernard Szołnaszychta
Bernard Szołnaszychta
9 lat temu

Na zasadzie „palmy pierwszeństwa”.

Joe Alex
Joe Alex
9 lat temu

Proszę zapytać tego naczelnika i napisać komu płaci się karę za wycięcie drzewa? Czy prawda, że na konto miasta? Słyszałem rozmowę dwóch mężczyzn w średnim wieku: „jeśli spółka miejska zapomniałaby załatwić zgodę na wycięcie wszystkich drzew w mieście to … miasto dostanie pieniądze na konto”. Czy to może być prawdą?

obser.
obser.
9 lat temu

Proszę sprawdzić czy na rogu Rybnickiej z Kochanowskiego ścięto (6) drzewa zgodnie z prawem?!

AKTUALNOŚCI

KRYMINAŁKI