spot_imgspot_img


Nowe opłaty za wywóz śmieci

Od 1 października zmieniły się stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wzrost stawek spowodowany jest większymi kosztami składającymi się na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Od dnia 1 lipca 2015r. zwiększyła się częstotliwość odbierania odpadów wielkogabarytowych oraz selektywnych takich jak: papier, szkło i plastik.

Ponadto do każdej nieruchomości zamieszkałej znajdującej się na działce zagospodarowanej zielenią zostanie dostarczony pojemnik na odpady biodegradowalne.

Odpady tzw. wielkogabaryty, czyli takie odpady, które ze względu na duże rozmiary nie mieszczą się w standardowych pojemnikach na śmieci, np. meble, materace, dywany, drewniane elementy wyposażenia, wanny i ceramika sanitarna itp. odbierane będą:
– w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej w budynkach, w których mieszczą się nie więcej niż 2 lokale na zgłoszenie do firmy Remondis, która ustali termin odbioru takich odpadów nie dłuższy niż miesiąc od zgłoszenia,
– w zabudowie wielorodzinnej w budynkach, w których znajduje się od 2 do 6 lokali na zgłoszenie do firmy Remondis, która ustali termin odbioru odpadów nie dłuższy niż 14 dni od dnia zgłoszenia.
– w zabudowie wielorodzinnej w budynkach, w których znajduje się więcej niż 6 lokali nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, bez zgłoszenia.

Częstotliwość odbioru odpadów selektywnie zebranych:
– w zabudowie jednorodzinnej oraz w wielorodzinnej w budynkach, w których mieszczą się nie więcej niż 2 lokale dwa razy w miesiącu
– w zabudowie wielorodzinnej w budynkach, w których znajduje się od 2 do 6 lokali raz w tygodniu
– w zabudowie wielorodzinne w budynkach, w których znajduje się więcej niż 6 lokali dwa razy w tygodniu

Więcej informacji na temat nowych stawek znaleźć można na stronie www.segreguj.gliwice.eu, w zakładce Terminy i sposób naliczania opłat.

W związku ze zmianą opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicielom nieruchomości zamieszkałych zostaną dostarczone zawiadomienia z wysokością nowej opłaty. Ponieważ zmiana obejmuje należności za IV kwartał, planowo zawiadomienia doręczane będą, tak aby wszyscy mieszkańcy zobowiązani do uiszczania opłaty zostali powiadomieni o jej nowej wysokości przed upływem terminu płatności przypadającego na dzień 31.12.2015r.

W przypadku zmiany sposobu gromadzenia odpadów komunalnych tj. przejścia na segregację należy złożyć wypełnioną korektę deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Druki dostępne są w siedzibie Urzędu oraz na stronie internetowej www.segreguj.gliwice.eu w zakładce Deklaracja o wysokości opłaty.

Od 1 października 2015r. obowiązują nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W przypadku segregowania odpadów:
dla lokali mieszkalnych o powierzchni mniejszej lub równej 60 m2:
– 0,38 zł od 1 m2 powierzchni,

dla lokali mieszkalnych o powierzchni większej niż 60 m2 i nie większej niż 90 m2
– 0,38 zł od 1 m2 powierzchni do 60 m2 włącznie,
– 0,30 zł od 1 m2powierzchni powyżej 60 m2

dla lokali mieszkalnych o powierzchni większej niż 90 m2 i nie większej niż 120 m2
– 0,38 zł od 1 m2 powierzchni do 60 m2 włącznie,
– 0,30 zł od 1 m2powierzchni powyżej 60 m2 do 90 m2 włącznie,
– 0,20 zł od 1 m2 powierzchni powyżej 90 m2,

dla lokali mieszkalnych o powierzchni większej niż 120 m2:
– 0,38 zł od 1 m2 powierzchni do 60 m2 włącznie,
– 0,30 zł od 1 m2powierzchni powyżej 60 m2 do 90 m2 włącznie,
– 0,20 zł od 1 m2 powierzchni powyżej 90 m2 do 120 m2 włącznie,
– 0,10 zł od 1 m2 powierzchni powyżej 120 m2

W przypadku niesegregowania odpadów:
dla lokali mieszkalnych o powierzchni mniejszej lub równej 60 m2:
– 0,76 zł od 1 m2 powierzchni,

dla lokali mieszkalnych o powierzchni większej niż 60 m2 i nie większej niż 90 m2
– 0,76 zł od 1 m2 powierzchni do 60 m2 włącznie,
– 0,60 zł od 1 m2powierzchni powyżej 60 m2

dla lokali mieszkalnych o powierzchni większej niż 90 m2 i nie większej niż 120 m2
– 0,76 zł od 1 m2 powierzchni do 60 m2 włącznie,
– 0,60 zł od 1 m2powierzchni powyżej 60 m2 do 90 m2 włącznie,
– 0,40 zł od 1 m2 powierzchni powyżej 90 m2,

dla lokali mieszkalnych o powierzchni większej niż 120 m2:
– 0,76 zł od 1 m2 powierzchni do 60 m2 włącznie,
– 0,60 zł od 1 m2powierzchni powyżej 60 m2 do 90 m2 włącznie,
– 0,40 zł od 1 m2 powierzchni powyżej 90 m2 do 120 m2 włącznie,
– 0,20 zł od 1 m2 powierzchni powyżej 120 m2
Przykładowe wyliczenie opłaty miesięcznej w przypadku segregowania odpadów:

Rodzina zamieszkująca lokal o pow. 70 m2
60 m2 x 0,38zł + 10 m2 x 0,30zł = 22,8 + 3= 25,8 zł

Rodzina zamieszkująca lokal o pow. 150 m2
60 m2 x 0,38zł + 30 m2 x 0,30zł + 30 m2 x 0,20 + 30 m2 x 0,10zł = 22,8 + 9 + 6 + 3 = 40,80 zł
Przykład wyliczenia opłaty miesięcznej w przypadku niesegregowania odpadów:

Rodzina zamieszkująca lokal o pow. 70 m2
60m2 x 0,76zł + 10m2 x 0,60zł = 45,6+6 = 51,6 zł

Rodzina zamieszkująca lokal o pow. 150 m2
60 m2 x 0,45zł + 30 m2 x 0,60zł + 30 m2 x 0,40zł + 30m2 x 0,20zł = 45,6 + 18 + 12 + 6 = 81,60 zł

spot_img

ZOBACZ TEŻ

KOMENTARZE

guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
spot_img

AKTUALNOŚCI

KRYMINAŁKI