r e k l a m a


Posprzątaj po swoim psie

Gdy nadchodzi wiosna, na trawnikach, chodnikach i w innych miejscach pojawiają się „niespodzianki”. Niestety, nadal wielu mieszkańców nie sprząta po swoich psach.

„Wiele osób kocha zwierzęta i cieszy się ich obecnością w swoich domach. Pupile to nie tylko radość, ale też obowiązki. Szanujmy się nawzajem i dbajmy o dobro wspólne. Każdy właściciel czworonoga powinien dbać, by zwierzęta nie stanowiły zagrożenia ani uciążliwości dla otoczenia. Niechęć do sprzątania po swoim psie na szczęście powoli ustępuje i staje się raczej normalnym nawykiem świadomego obywatela i człowieka na wysokim poziomie” – informuje straż miejska z Gliwic.

Warto przypomnieć tym, którzy tego nawyku nie mają, że za zlekceważenie przepisów właścicielowi grożą konsekwencje przewidziane prawem. Obowiązek ten określony jest w uchwale Rady Miasta Gliwice z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gliwice.

„Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwościami dla ludzi oraz przed zanieczyszczaniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku
§ 16. 1. Właściciele bądź opiekunowie zwierząt domowych zobowiązani są do:
1) sprawowania należytej opieki nad nimi a w szczególności niepozostawiania ich bez nadzoru, na terenach przeznaczonych do wspólnego użytkowania,
2) niezwłocznego usuwania odchodów i innych zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta
domowe, z miejsc przeznaczonych do wspólnego użytkowania. Odchody zwierząt należy umieszczać w przeznaczonych do tego celu pojemnikach, a w przypadku ich braku, w pojemnikach na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne.
2. Dopuszcza się utrzymywanie zwierząt domowych w budynkach wielorodzinnych pod warunkiem zapewnienia bezpieczeństwa, odpowiedniego poziomu higieny i kontroli nad ograniczeniem populacji”

„Zapytaj nas o akcesoria, które zdecydowanie ułatwią wypełnianie tego niezbyt przyjemnego obowiązku” – informuje straż miejska.
fot. SM Gliwice

ZOBACZ TEŻ

KOMENTARZE

Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

AKTUALNOŚCI

KRYMINAŁKI