r e k l a m a
spot_imgspot_img

Praca w UM Gliwice. Aż 8 wolnych etatów

Urząd Miejski w Gliwicach planuje zatrudnić kolejne osoby. Tym razem aż 8.

Praca w urzędzie czeka na ośmiu kandydatów. Właśnie trwają nabory. W jakich wydziałach są wolne miejsca pracy Gliwice?

Nabór do Wydziału Organizacyjnego

Do głównych obowiązków pracownika będzie należało:

 • Zaopatrzenie Urzędu w publikacje prasowe i książki.
 • Zarządzanie zbiorem bibliotecznym.
 • Prowadzenie ewidencji składników majątku trwałego ruchomego zarządzanego przez wydziały Urzędu.
 • Realizacja zadań z związanych z przydziałem odzieży roboczej oraz środków ochrony indywidualnej.
 • Realizacja zadań z zakresu przydziału odzieży służbowej.
 • Utrzymanie sprawności technicznej systemów zabezpieczających przed upadkiem z wysokości.

Wymagane jest wykształcenie wyższe (udokumentowane kserokopią dyplomu). Termin składania dokumentów – 9 marca.

Nabór do Wydziału Środowiska

Zatrudnienie nastąpi na czas określony na czas trwania projektu „Śląskie. Przywracamy Błękit” (przewidywany okres – 6 lat)
Do głównych obowiązków pracownika będzie należało m.in.:

 • Przygotowanie i realizacja indywidualnego planu działania (wraz z harmonogramem).
 • Wsparcie realizacji Programu ochrony powietrza i uchwały antysmogowej dla województwa śląskiego.
 • Udział przy opracowywaniu, aktualizacji bądź realizacji gminnych strategii służących poprawie jakości powietrza zawartych w: programie ograniczania niskiej emisji (PONE), planie gospodarki niskoemisyjnej (PGN) oraz planie zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.

Wymagane jest wykształcenie wyższe (udokumentowane kserokopią dyplomu). Termin składania dokumentów – 16 marca.

Nabór do Wydziału Zamówień Publicznych

Do głównych obowiązków pracowników będzie należało:

 • Współpraca z wydziałami i miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia.
 • Przygotowanie i prowadzenie procedury udzielenia zamówienia w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym również współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej.
 • Pełnienie funkcji sekretarza w komisjach przetargowych.
 • Przygotowywanie aneksów do umów zawartych w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych.
 • Doskonalenie procedur udzielania zamówień publicznych, w tym bieżące śledzenie wyroków KIO oraz śledzenie zmian w przepisach oraz interpretacjach do nich.
 • Przygotowywanie analiz i wydawanie opinii dotyczących stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wymagane jest wykształcenie wyższe (udokumentowane kserokopią dyplomu). Termin składania dokumentów – 21 marca.

Nabór do Wydziału Finansowego

Do głównych obowiązków pracownika będzie należało:

 • Sporządzanie analiz i prognoz finansowych wykorzystywanych do zarządzania płynnością finansową, w tym: analiza rynków finansowych, monitorowanie i analiza warunków społeczno-ekonomicznych, kondycji gospodarki krajowej oraz projekcja założeń makroekonomicznych w perspektywie krótkoterminowej, średnioterminowej i wieloletniej, identyfikowanie i analiza mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń związanych z otoczeniem, w którym funkcjonuje miasto oraz analiza ich wpływu na Wieloletnią Prognozę Finansową.
 • Monitorowanie i optymalizacja przepływów finansowych w mieście, w tym: sporządzanie i aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów i wydatków w perspektywie wieloletniej.
 • Monitorowanie kwot wydatków wynikających z planowanych do zaciągnięcia zobowiązań finansowych w ramach działania Urzędu Miejskiego.
 • Planowanie oraz zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym: weryfikacja składanych do wydziału dokumentów, opracowanie projektów uchwał w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Wymagane jest wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: finanse publiczne, rachunkowość, ekonomia, administracja, matematyka (udokumentowane kserokopią dyplomu). Termin składania dokumentów – 24 marca.

Nabór do Wydziału Inwestycji i Remontów

Do głównych obowiązków pracownika będzie należało:

 • Sporządzanie kosztorysów inwestorskich.
 • Weryfikacja kosztorysów inwestorskich opracowanych przez projektantów.
 • Weryfikacja kosztorysów ofertowych i powykonawczych pod względem merytorycznym i cenowym.
 • Wyceny wskaźnikowe zadań inwestycyjnych i remontowych.
 • Sprawdzanie przedmiarów robót.
 • Przeprowadzanie analiz przedinwestycyjnych.
 • Sporządzanie obmiarów i przedmiarów robót.

Wykształcenie co najmniej średnie zakończone uzyskaniem tytułu technika (potwierdzone kserokopią dokumentu poświadczającego posiadane wykształcenie). Termin składania dokumentów – 24 marca.

Nabór do Wydziału Inwestycji i Remontów

Do głównych obowiązków pracowników będzie należało:

 • Współuczestniczenie w planowaniu i przygotowywaniu zadań inwestycyjnych i remontowych do realizacji.
 • Uczestniczenie w pracach komisji przetargowych przy udzielaniu zamówień publicznych związanych z realizacją zadań inwestycyjnych i remontowych.
 • Nadzór nad realizacją umów na prace projektowe i roboty budowlane.
 • Współuczestniczenie w weryfikacji pozyskanych przez Wydział Inwestycji i Remontów dokumentacji projektowych.
 • Współuczestniczenie w czynnościach nadzoru dla prowadzonych przez Wydział Inwestycji i Remontów zadań inwestycyjnych i remontowych.
 • Współuczestniczenie w prowadzeniu spraw związanych z zewnętrznym dofinansowaniem zadań inwestycyjnych.

Wykształcenie wyższe o kierunku: budownictwo, elektrotechnika, inżynieria elektryczna, elektroenergetyka lub średnie techniczne zakończone uzyskaniem tytułu technika budownictwa, lub technika z zakresu: elektrotechniki, inżynierii elektrycznej, elektroenergetyki (potwierdzone kserokopią dokumentu poświadczającego posiadane wykształcenie). Termin składania dokumentów – 1 kwietnia.

Nabór do Wydziału Informatyki

Do głównych obowiązków pracowników będzie należało tworzenie oraz serwisowanie aplikacji w architekturze wielowarstwowej z wykorzystaniem PHP, JavaScript, .Net.
Wykształcenie wyższe zakończone uzyskaniem tytułu inżyniera lub magistra inżyniera o kierunku: informatyka, elektronika i telekomunikacja, automatyka i robotyka, mechatronika (udokumentowane kserokopią dyplomu), lub średnie z zakresu informatyki, elektroniki i telekomunikacji, automatyki i robotyki, mechatroniki (potwierdzone kserokopią dokumentu poświadczającego posiadanie wykształcenia średniego o wymaganym profilu). Termin składania dokumentów – 5 kwietnia.

Nabór do Wydziału Informatyki

Do głównych obowiązków pracowników będzie należało:

 • Wdrażanie i utrzymanie rozwiązań SOC (Security Operations Center).
 • Monitorowanie i wykrywanie zdarzeń dotyczących cyberbezpieczeństwa.
 • Ocena, analiza i obsługa zgłoszeń z zakresu incydentów cyberbezpieczeństwa.
 • Współadministrowanie systemami klasy SIEM oraz tworzenie reguł korelacyjnych.
 • Proponowanie działań proaktywnych w celu ciągłego doskonalenia i rozwoju systemu ochrony cyberbezpieczeństwa.
 • Opracowanie raportów i rekomendacji związanych z bezpieczeństwem systemu informatycznego.
 • Udzielanie pracownikom wsparcia merytorycznego w zakresie bezpieczeństwa.
 • Rozwój kompetencji własnych oraz współdzielenie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa wśród pracowników.
 • Analiza i proponowanie do wdrażania nowych narzędzi z obszaru cyberbezpieczeństwa.
 • Wsparcie zespołu programistów w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa sieciowego tworzonych aplikacji.

Wykształcenie wyższe zakończone uzyskaniem tytułu inżyniera, magistra, magistra inżyniera (udokumentowane kserokopią dyplomu). Termin składania dokumentów – 8 kwietnia.

ZOBACZ TEŻ

KOMENTARZE

Subscribe
Powiadom o
guest

1 Komentarz
najstarszy
najnowszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
Kek
Kek
2 lat temu

Gdzie są stawki?

spot_img

AKTUALNOŚCI

KRYMINAŁKI