Strefa ekonomiczna ma nowego prezesa. Zmiany także w Gliwicach

30 czerwca Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. (KSSE S.A.) podjęło decyzję o powołaniu zarządu spółki na kolejną kadencję. Nie zmieniony pozostał skład Rady Nadzorczej spółki.

Pracami największej polskiej specjalnej strefy ekonomicznej w latach 2017-2021, na stanowisku prezesa zarządu, kierować będzie Janusz Michałek, który od kwietnia 2016 roku pełnił funkcję wiceprezesa i zastępcy prezesa KSSE S.A.. Skład zarządu uzupełniają Barbara Piontek, która zasiądzie na stanowisku wiceprezesa – zastępcy prezesa, a także Jacek Bialik, Mateusz Rykała, Ewa Stachura-Pordzik oraz Andrzej Zabiegliński, którzy będą pełnić funkcje wiceprezesów – członków zarządu, kierując jednocześnie pracami podstref KSSE S.A.

Osobami nowo powołanymi do zarządu spółki są Barbara Piontek, rekomendowana przez Wojewodę Śląskiego; Jacek Bialik, rekomendowany przez prezydenta Gliwic oraz Mateusz Rykała, rekomendowany przez prezydentów Sosnowca
i Dąbrowy Górniczej. Natomiast pracę w kierownictwie Katowickiej SSE S.A., obok Janusz Michałka, kontynuować będą Ewa Stachura-Pordzik i Andrzej Zabiegliński.

– W imieniu osób powołanych do zarządu spółki pragnę zadeklarować, że będziemy konsekwentnie realizować plany inwestycyjne i dbać o dalszy rozwój Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Wśród zadań, które stawiamy przed sobą jest również opracowanie nowej strategii rozwoju spółki. Musimy szukać takich sfer działalności, które pozwolą nam kompleksowo obsługiwać inwestorów, a jednym z największych wyzwań w tym obszarze jest rynek pracy. Dlatego będziemy wzmacniać nasze zaangażowanie w projekty dedykowane edukacji – szkolnictwu dualnemu, ale także innowacjom, czy rewitalizacji terenów inwestycyjnych, w tym m.in. rozwijając działalność klastrów. Doświadczenie i kompetencje specjalistów tworzących zespół KSSE S.A. są przesłanką pozwalającą z optymizmem spoglądać w przyszłość. Jestem przekonany, że nasza działalność, jako podmiotu kreującego rozwój lokalnej gospodarki, niezmiennie przynosić będzie wymierne korzyści – mówi Janusz Michałek, prezes zarządu Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.

Związany z Żywiecczyzną prezes KSSE S.A. Janusz Michałek, jest absolwentem Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej, a także Studiów Podyplomowych w zakresie Zarządzania i Organizacji w Jednostkach Samorządowych i Podległych na Politechnice Krakowskiej. Od 2014 roku prowadzi przewód doktorski na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego, a także studia podyplomowe z zakresu MBA w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Od 2006 roku pełnił funkcję Przewodniczącego Zarządu Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu, w którym od 2014 roku kierował realizacją projektu pn. „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie Faza I i II” w Związku Międzygminnym ds. Ekologii w Żywcu. Przedsięwzięcie obejmowało modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków na terenie powiatu żywieckiego, zaprojektowanie oraz wybudowanie nowoczesnej instalacji suszenia osadów oraz budowę ponad 1400 kilometrów sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie jedenastu gmin. W 2009 roku objął stanowisko prezesa zarządu firmy Beskid Ekosystem.

Pracami Podstrefy Gliwickiej będzie kierował Jacek Bialik, który zastąpił na tym stanowisku Jerzego Łoika.

Jacek Bialik jest absolwentem Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Jego kariera zawodowa od dwudziestu jeden lat jest związana z największą spośród podstref KSSE S.A, zarządzającą gruntami o powierzchni ponad 1000ha, na których inwestycje o wartości 12,9 mld zł realizuje ponad 110 przedsiębiorców. W tym czasie pracował na stanowisku specjalisty do spraw infrastruktury, koordynując i nadzorując prace zespołów realizujących projekty infrastrukturalne i budowlane a także odpowiadając za obsługę inwestorów.

spot_img

ZOBACZ TEŻ

KOMENTARZE

Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
spot_img

AKTUALNOŚCI

KRYMINAŁKI