r e k l a m a


Szpital wojskowy w rękach miasta

spot_img
r e k l a m a

Miasto Gliwice przejęło od Ministerstwa Obrony Narodowej 106. Szpital Wojskowy mieszczący się przy ul. Zygmunta Starego 20.

Porozumienie zostało zawarte 29 marca w Ratuszu na gliwickim Rynku. Podpisy pod dokumentem złożyli: Zygmunt Frankiewicz – prezydent Gliwic oraz płk lek. Piotr Dzięgielewski – szef Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia. O tym, że MON nie zamierza prowadzić w przyszłości 106. Szpitala Wojskowego wiadomo było od 2009 roku.

Wówczas Inspektorat Wojskowej Służby Zdrowia zwró­cił się do władz Gliwic z propozycją przekazania placówki miastu.

Szpital jest bardzo potrzebny gliwiczanom, więc władze miejskie postanowiły go przejąć. W przeciwnym razie los placówki byłby niepewny.

Podpisanie porozumienia zapewnia pacjentom bezpieczeństwo – będą mieć nadal dostęp do szpitalnych usług medycznych.
– Od początku byliśmy zdecydowani, aby ratować ten szpital. Jest on niezbędny gliwiczanom – w tej kwestii nie mam żadnych wątpliwości. Sta­nowi ważny element zabezpieczenia zdrowotnego mieszkańców, świadczy usługi niezbęd­ne w leczeniu wielu różnorodnych schorzeń. Uzupełnia ofertę innych gliwickich szpitali. Ma skompletowaną wysoko wyspecjalizowaną kadrę i jest dobrze zarządzany. W dodatku sam obiekt jest stopniowo, w miarę możliwości, modernizowany – przypomina Zygmunt Fran­kiewicz, prezydent Gliwic.

Prace przygotowawcze trwały ponad dwa lata. Trzeba było ustalić wiele szczegółów, rozwiązać problemy do­tyczące m.in. formy przekazania placówki, kontraktów z NFZ, przekazania nieruchomo­ści. Rada Miejska jednogłośnie zgodziła się na przejęcie placówki w sierpniu ubiegłe­go roku. W lutym Ministerstwo Obrony Narodowej zatwierdziło warunki przejęcia szpitala przez miasto.

MON postanowiło, że przekaże placówkę jedynie w drodze połączenia jej z innym Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej.

Po­nieważ prawie wszystkie przychodnie i szpitale w Gliwicach zostały przekształcone w zakłady niepubliczne, „wojskowy” będzie można połączyć wyłącznie z… niewielką Poradnią Psychologiczną działającą przy ul. Słowackiego.

Przejęcie szpitala przez miasto umożliwi dalsze działanie placówki. Pacjenci będą mieć zapewnione te same usługi, co dotąd. Zaplanowano, że szpital – podobnie jak pra­wie wszystkie placówki medyczne w mieście – zostanie w przyszłości zrestrukturyzowany i przekształcony w zakład niepubliczny (przewidziano prywatyzację pracowniczą).

– Cieszę się, że miasto zgodziło się przejąć nasz szpital, bo nasz byt był zagrożony. Od początku miałem możliwość uczestniczenia w ustalaniu warunków porozumienia miasta z MON i uzgadnianiu kwestii dotyczących bezpośrednio dalszego funkcjonowania szpita­la. Nie przerwiemy naszej działalności, pacjenci nie powinni odczuć większych zmian, będą mieć zapewnione te same usługi medyczne i to jest dla nas najważniejsze – podkreśla Marian Jarosz, dyrektor 106. Szpitala Wojskowego.

Przy ul. Zygmunta Starego działają oddziały: wewnętrzny, chirurgiczny, urazowo-ortopedyczny, anestezjo­logii i intensywnej terapii, okulistyczny, laryngologiczny, w planach jest utwo­rzenie oddziału rehabilitacji.

Poza tym funkcjonuje przychodnia specjalistyczna, którą tworzy około 20 specjalistycznych poradni oraz przychodnia podstawowej opieki zdrowotnej. Są pracownie diagnostyczne, udzielana jest także lekarska pomoc nocna i świąteczna.

W ubiegłym roku na szpitalnych oddziałach hospi­talizowano 4300 pacjentów, a z porad lekarskich w przychodniach skorzystało ponad 210 000 osób.

(fot. UM Gliwice / A. Witwicki, K. Krzemiński)

spot_img

ZOBACZ TEŻ

KOMENTARZE

Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
spot_img
spot_img

AKTUALNOŚCI

KRYMINAŁKI