r e k l a m a


Taksówkarze mogą stracić licencję. Wchodzi „lex Uber”

Taksówkarze z licencjami wydanymi przed 2020 rokiem muszą do końca tego roku dostosować je do wymogów aktualnych przepisów. Jeśli tego nie zrobią, stracą uprawnienia do prowadzenia taksówki.

Wydział Komunikacji Urzędu Miejskiego w Gliwicach apeluje, by wniosek o dostosowanie licencji składać jak najszybciej i nie zostawiać tego na ostatnią chwilę, bo wtedy czas oczekiwania na załatwienie sprawy może się zdecydowanie wydłużyć.

Jak dostosować licencję taksówkarza?

Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką – dostosowanie do obowiązujących przepisów prawa.
Co powinienem wiedzieć?
– O dostosowanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką do obowiązujących przepisów prawa może ubiegać się podmiot gospodarczy (osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka nie posiadająca osobowości prawnej) lub osoba działająca z upoważnienia podmiotu gospodarczego, posiadający przedmiotową licencję udzieloną przed 31.12.2019 r.
– Licencje wydane przed 31.12.2019 r. zachowują ważność przez okres na jaki zostały wydane, nie dłużej jednak niż 3 lata od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 16.05.2019 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz.1180), tj. do dnia 31.12.2022 r.
– Licencje wydane przed 31.12.2019 r. podlegają dostosowaniu do wymogów ustawy o transporcie drogowym na wniosek przedsiębiorcy, złożony przed upływem 3 lat od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 16.05.2019 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz.1180), tj. do dnia 31.12.2022 r.
– Organem właściwym w sprawach dostosowania licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką do obowiązujących przepisów prawa jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta, który wydał przedmiotowe uprawnienie.
– W chwili odbioru dostosowanej licencji przedsiębiorca jest obowiązany zwrócić dotychczasową licencję.

Szczegółowe informacje można znaleźć pod adresem https://bip.gliwice.eu/dostosowanie-licencji-taxi-do-obowiazujacych-przepisow-prawa
Konieczność aktualizacji dokumentów wynika ze zmiany ustawy o transporcie drogowym zwanej potocznie „lex Uber”.

ZOBACZ TEŻ

KOMENTARZE

Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

AKTUALNOŚCI

KRYMINAŁKI