r e k l a m a


Ważne wybory już 15 listopada. Wybierzemy radnych osiedlowych

Rada Miasta Gliwice wyznaczyła na dzień 15 listopada 2015 r. termin wyborów do Rad Osiedli.

Swoich radnych wybiorą mieszkańcy osiedli: Baildona, Bojków, Brzezinka, Czechowice, Kopernika, Ligota Zabrska, Łabędy, Obrońców Pokoju, Ostropa, Politechnika, Sikornik, Sośnica, Stare Gliwice, Szobiszowice, Śródmieście, Trynek, Wilcze Gardło, Wojska Polskiego, Wójtowa Wieś, Zatorze oraz Żerniki.

W każdym z osiedli wybieranych będzie 15 członków Rady Osiedla.

W wyborach do Rad Osiedli prawo wybierania (czynne prawo wyborcze) mają mieszkańcy osiedla wpisani do stałego rejestru wyborców najpóźniej w ostatnim dniu roboczym przed terminem wyborów, tj. najpóźniej 13 listopada 2015 r. Natomiast prawo wybieralności (bierne prawo wyborcze) mają mieszkańcy osiedla wpisani do stałego rejestru wyborców najpóźniej w dniu zgłoszenia kandydatury do Rady Osiedla.

Wpisać się do stałego rejestru wyborców można w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego (pokój 218 lub 221 na II piętrze), w godzinach pracy Urzędu.

Warunkiem przeprowadzenia procedury wyborczej jest zgłoszenie kandydatów w liczbie co najmniej równej liczbie mandatów, tj. co najmniej 15 osób do każdej z Rad Osiedli. W przypadku, gdy liczba zarejestrowanych kandydatów wyniesie 15, wyborów nie przeprowadza się, a za wybranych do Rady Osiedla uznaje się zarejestrowanych kandydatów.

Zgłoszenia kandydatów do Rad Osiedli składa się w Urzędzie Miejskim (w Biurze Podawczym na parterze Urzędu lub w pokoju 135 na I piętrze) w godzinach pracy Urzędu lub listownie (decyduje data stempla), w terminie 30 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia, tj. do 16 września 2015 r. włącznie.

Zgłoszenie kandydata musi mieć poparcie co najmniej 25 mieszkańców osiedla wpisanych do stałego rejestru wyborców najpóźniej w dniu zgłoszenia kandydata. Kandydat nie może udzielić poparcia samemu sobie.

Najpóźniej w 35 dniu przed terminem wyborów Miejska Komisja Wyborcza ogłasza listę zgłoszonych kandydatów z uwagami dotyczącymi ewentualnego niespełnienia wymogów. Kandydaci i osoby popierające mogą zgłaszać pisemne zastrzeżenia do uwag Miejskiej Komisji Wyborczej lub pisemne wnioski o dokonanie poprawek w zgłoszeniu, w terminie 7 dni roboczych od dnia ogłoszenia.

Formularze zgłoszenia kandydatów dostępne są na stanowisku Informacji w Biurze Obsługi Interesantów na parterze Urzędu Miejskiego w godzinach pracy Urzędu oraz na stronie internetowej gliwice.eu.

Dodatkowe informacje uzyskać można w Biurze Prezydenta i Rady Miasta, tel. 32 238 54 27, 32 238 54 28 w godzinach pracy Urzędu Miejskiego.

ZOBACZ TEŻ

KOMENTARZE

Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

AKTUALNOŚCI

KRYMINAŁKI