r e k l a m a


Czym będzie plan ogólny miasta? Spotkania informacyjne dla gliwiczan

Od 22 lipca do 5 września Wydział Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Gliwicach będzie organizował dzielnicowe spotkania informacyjne przybliżające mieszkańcom ideę planu ogólnego – nowego narzędzia planistycznego, które do końca 2025 roku powinno zastąpić studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. To efekt nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

W przeciwieństwie do studium plan ogólny będzie aktem prawa miejscowego. W oparciu o jego ustalenia uchwalane będą plany miejscowe, a także wydawane będą, w ściśle określonych obszarach, decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Trzeba będzie w nim obowiązkowo określić strefy planistyczne oraz podstawowe parametry planistyczne, takie jak np. udział powierzchni biologicznie czynnej czy też udział powierzchni zabudowy. Można będzie też ustalić obszary uzupełnienia zabudowy, obszary zabudowy śródmiejskiej oraz standardy dostępności infrastruktury społecznej (np. do budynku szkoły podstawowej czy do obszarów zieleni publicznej).

Aby przybliżyć gliwiczanom ideę planu ogólnego oraz sposób składania do niego wniosków, zaplanowano cykl spotkań informacyjnych. W okresie od 22 lipca do 5 września, w różnych dzielnicach miasta, odbędzie się siedem takich spotkań.

22 lipca, godz. 17.00, Centrum Sportowo-Kulturalne „Łabędź”, ul. Partyzantów 25 – spotkanie dla mieszkańców Czechowic, Kopernika, Łabęd i Obrońców Pokoju
25 lipca, godz. 17.00, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12, ul. Lipowa 29 – spotkanie dla mieszkańców Szobiszowic, Zatorza i Żernik
29 lipca, godz. 17.00, Szkoła Podstawowa nr 21, ul. Reymonta 18A – spotkanie dla mieszkańców Baildona, Ligoty Zabrskiej i Sośnicy
19 sierpnia, godz. 17.00, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, ul. Żwirki i Wigury 85 – spotkanie dla mieszkańców Bojkowa, Sikornika i Trynku
22 sierpnia, godz. 17.00, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 13, ul. Rubinowa 16A – spotkanie dla mieszkańców Brzezinki, Ostropy, Starych Gliwic, Wilczego Gardła i Wójtowej Wsi
26 sierpnia, godz. 17.00, Centrum Organizacji Kulturalnych „Perełka”, ul. Studzienna 6 – spotkanie dla mieszkańców Śródmieścia, dzielnic Politechnika i Wojska Polskiego
5 września, godz. 17.00, Centrum Organizacji Kulturalnych „Perełka”, ul. Studzienna 6 – spotkanie dla wszystkich zainteresowanych

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Planowania Przestrzennego UM w Gliwicach, tel. 32/338-65-02, 32/338-65-12, e-mail: [email protected].

ZOBACZ TEŻ

KOMENTARZE

Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

AKTUALNOŚCI

KRYMINAŁKI