Gliwice na ten cel wydadzą 15 milionów złotych

15 milionów złotych Gliwice wydadzą na szereg przedsięwzięć inwestycyjnych i remontowych w 67 gliwickich przedszkolach, szkołach i innych miejskich placówkach oświatowych.

Na liście robót znalazły się różne zadania – od wymiany okien i drzwi, naprawy dachów i instalacji, przez remonty klas lekcyjnych czy sanitariatów, osuszanie i docieplenie ścian oraz fundamentów, po modernizacje boisk sportowych czy rozpoczęcie przedsięwzięć związanych z rozbudową istniejących obiektów oświatowych. Większość inwestycji powinna się rozpocząć z początkiem wakacji, a zakończyć przed 1 września, niektóre jednak już ruszyły bądź wystartują w najbliższym czasie.

Największe tegoroczne przedsięwzięcia stanowią: kontynuacja modernizacji boisk sportowych przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 (ul. Kilińskiego 1) oraz budowa nowoczesnej siedziby Zakładu Aktywności Zawodowej przy Zespole Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka (ul. Dolnej Wsi 74).

Oprócz robót renowacyjnych czy odświeżających, w niektórych placówkach prowadzone będą także prace termomodernizacyjne. Najszybciej powinny rozpocząć się w Szkole Podstawowej nr 2 (ul. Goździkowa 2).

W połowie wakacji rozstrzygnięty zostanie natomiast przetarg na termomodernizację i modernizację budynku Szkoły Podstawowej nr 3 (ul. Daszyńskiego 424). Zakres tego zadania obejmie roboty budowlane związane z dociepleniem i remontem obiektu wraz z uporządkowaniem gospodarki ściekowej i zagospodarowaniem terenu, przebudową i modernizacją budynku szkoły, przebudową wewnętrznej instalacji wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i centralnego ogrzewania, budową nowej kotłowni gazowej wraz z instalacją gazową, wentylacji mechanicznej, zagospodarowaniem terenu, budową drogi pożarowej, przyłączy i instalacji zewnętrznych (wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej) oraz budową oświetlenia terenu.

Na tym nie kończą się zamierzenia inwestycyjne w gliwickiej oświacie. W tym roku przewidziano również termomodernizację siedziby Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7 (ul. Gierymskiego 7), budynków warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Samochodowych (ul. Strzelców Bytomskich 25) oraz Przedszkola Miejskiego nr 18 (ul. Brzozowa 50). W kolejnych latach planowane jest natomiast wykonanie docieplenia Przedszkola Miejskiego nr 34 (ul. Chatka Puchatka), Szkoły Podstawowej nr 11 (ul. Pocztowa 31) oraz Zespołu Szkół Specjalnych (ul. Dolnej Wsi 74).

Gliwice systematycznie realizują inwestycje w zakresie ocieplania budynków oświatowych.

Począwszy od 2004 roku, zmodernizowano ich już 63. Ogólna wartość tych przedsięwzięć zamknęła się w kwocie 84,9 mln zł.

62 z tych inwestycji zostało dofinansowanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wysokość wsparcia w postaci pożyczek i dotacji wyniosła 30,6 mln zł, a umorzeń wcześniej zaciągniętych pożyczek z Funduszu – ponad 6,3 mln zł. Dodatkowo do termomodernizacji jednej z placówek uzyskano dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego w wysokości ponad 1,8 mln zł.

spot_img

ZOBACZ TEŻ

KOMENTARZE

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
spot_img

AKTUALNOŚCI

KRYMINAŁKI