r e k l a m a


Gliwiczanie dobrze oceniają Gliwice. Wyniki badań społecznych

Gliwice to dobre miejsce do życia. Miasto jest ładne, doskonale skomunikowane, bezpieczne, przyjazne dla mieszkańców w każdym wieku – od dzieci do seniorów.

Na tle innych miast regionu wyróżnia się dobrą ofertą edukacyjną, rekreacyjno-sportową i kulturalną, niskim bezrobociem oraz dużą liczbą inwestycji. Takie wnioski płyną z najnowszego badania opinii mieszkańców, przeprowadzonego na zlecenie Urzędu Miejskiego przez CBOS.

Badania opinii publicznej zamawiane są przez gliwicki magistrat cyklicznie. Najnowsze prowadzone były od 6 października do 2 grudnia 2017 r. przez CBOS, za pośrednictwem bezpośrednich wywiadów wspomaganych komputerowo (CAPI). Badaniami objęto reprezentatywną grupę 2100 osób, od 15. roku życia wzwyż. Większość badanych (65%) to rodowici gliwiczanie, a znakomita większość (83%) deklaruje, że czuje się z miastem związana.

Wyróżniamy się na plus


Ponad 60% ankietowanych uważa, że Gliwice pozytywnie wyróżniają się na tle regionu. A co korzystnie wyróżnia nasze miasto? To pytanie miało formę otwartą, zatem ankietowani mogli podać kilka różnych odpowiedzi. Łączą się one jednak w wyraźne grupy tematyczne.

Najwięcej wskazań uzyskała estetyka miasta, na którą znaczący wpływ ma duża liczba zabytków architektury, odnowiona starówka i wyremontowany dworzec PKP, a także nowoczesna bryła nowej Areny Gliwice. Badani wskazywali również walory ekonomiczne: niskie bezrobocie, szybki rozwój (w tym obecność specjalnej strefy ekonomicznej) i dużą liczbę inwestycji, a także wygodę życia codziennego wynikającą z prostego dostępu do usług oraz dobrego skomunikowania – zarówno z innymi miastami konurbacji, jak i poszczególnych osiedli z centrum.

Podobny rozkład odpowiedzi uzyskało pytanie o największe, z punktu widzenia mieszkańców, atuty Gliwic. Także w tym przypadku respondenci mogli podać kilka odpowiedzi. Doskonale zostały ocenione: komunikacja, sytuacja gospodarcza, przestrzeń publiczna oraz edukacja, sport i rekreacja.

Doceniono dobrze rozwiniętą sieć dróg, ze szczególnym wskazaniem na Drogową Trasę Średnicową, komunikację miejską oraz skomunikowanie Gliwic z innymi miastami konurbacji. W przypadku atutów związanych z sytuacją gospodarczą do najczęściej wymienianych należą: strefa ekonomiczna, dużo miejsc pracy i niskie bezrobocie, a także dynamiczny rozwój i nowoczesność.

Przestrzeń publiczna chwalona jest przede wszystkim za ogólną estetykę oraz atrakcje turystyczne, takie jak np. Radiostacja, starówka z Rynkiem. W obszarze edukacji, sportu i rekreacji zdecydowanie największym atutem jest obecność w mieście Politechniki Śląskiej, ale także Arena Gliwice oraz stadion miejski.

Wygodnie i bezpiecznie

Tak zdaniem ankietowanych żyje się w Gliwicach. Jako największe atuty osiedli, na których mieszkają, respondenci wymieniali przede wszystkim ciszę, spokój, dużą ilość zieleni, lokalizację osiedla i sprawną komunikację, dostępność miejsc rekreacji – basenów, kąpielisk i placów zabaw dla dzieci oraz rozwiniętą sieć handlową.
W skali całego miasta gliwiczanie najczęściej bardzo dobrze oceniają ofertę edukacyjną (79% ocen pozytywnych), jakość usług administracyjnych (76%) oraz estetykę miasta (74%). Dobrze oceniana jest również oferta kulturalna (65%) oraz rekreacyjna (67%) ze szczególnym wskazaniem na Gliwicki Rower Miejski, który zebrał aż 72% ocen pozytywnych. Ponad połowa gliwiczan wypowiada się z zadowoleniem także o perspektywach znalezienia pracy (61%), stanie placów zabaw (52%) i dróg oraz chodników (odpowiednio 52% i 50% ocen pozytywnych).

Zdaniem dwóch trzecich ankietowanych (65%) Gliwice są miastem przyjaznym seniorom. Opinia taka przeważa zwłaszcza wśród samych zainteresowanych – respondentów w wieku 65 lat i więcej. W tej grupie aż 72% badanych uważa nasze miasto za przyjazne osobom starszym.

Dziewięciu na dziesięciu gliwiczan (90%) czuje się w mieście bezpiecznie. Przekonanie to dominuje we wszystkich grupach społecznych i wiekowych, choć w nieco większym stopniu przekonani są o tym młodsi badani (poniżej trzydziestego roku życia) oraz respondenci z wyższym wykształceniem.

Drogowa Trasa Średnicowa zdała egzamin

W ocenie ankietowanych, do poprawy jakości życia w mieście w ciągu ostatnich pięciu lat przyczynił się przede wszystkim rozwój infrastruktury drogowej i poprawa komunikacji. Zdecydowanie najczęściej wymienianą w tym kontekście inwestycją jest Drogowa Trasa Średnicowa. Wskazywano również budowę obwodnicy oraz powstanie węzła autostradowego Gliwice–Sośnica. Zauważano remonty i poprawę jakości dróg i chodników w mieście, poprawę komunikacji miejskiej (w tym likwidację tramwajów i zakup nowoczesnych autobusów). Inne dobrze oceniane zmiany to powstanie nowych ścieżek rowerowych, uporządkowanie parkowania w centrum miasta oraz modernizacja oświetlenia ulic.
Często wskazywano również pozadrogowe inwestycje miejskie. Na pierwsze miejsce tutaj wysuwa się zdecydowanie budowa Areny Gliwice, ale ankietowani wskazywali również budowę ośrodków sportowo-rekreacyjnych, basenów, boisk oraz plenerowych siłowni i placów zabaw dla dzieci. Wskazywano także dbałość o miejską zieleń, renowację parków i powstawanie nowych terenów rekreacyjnych, np. wokół Radiostacji. Generalnie mówiono o poprawie wyglądu miasta, a także o działaniach mających na celu ochronę środowiska: wymianie pieców, promowaniu ogrzewania miejskiego, powstaniu oczyszczalni ścieków.

Dobry gospodarz to podstawa

Wśród czynników wpływających na poprawę jakości życia wymieniano także dobre zarządzanie miastem, przede wszystkim działalność prezydenta miasta Zygmunta Frankiewicza. Chwalono również sprawność w pozyskiwaniu unijnych pieniędzy oraz dobrą pracę urzędów. Trzy lata po ostatnich wyborach samorządowych pracę prezydenta pozytywnie ocenia zdecydowana większość mieszkańców Gliwic.

Trafiamy z komunikatem

Prawie 60% gliwiczan dobrze oceniło miejskie kanały komunikacji. Miejski Serwis Informacyjny – GLIWICE, co bardzo cieszy, czyta co drugi gliwiczanin, a regularnie – co dziesiąty. Strona internetowa Gliwice.eu jest najpopularniejszym źródłem informacji o mieście. Wśród popularnych miejskich kanałów komunikacji znalazł się również oficjalny profil Gliwic w serwisie Facebook.

Mniejsza grupa ankietowanych szuka informacji o mieście w ogólnokrajowej telewizji lub lokalnych portalach internetowych. Jeszcze mniejszą liczbę wskazań otrzymały lokalne rozgłośnie radiowe oraz stacje telewizyjne. Najmniej mieszkańców, szukając informacji o Gliwicach, zagląda do prasy ogólnokrajowej.

Co można by poprawić?

Problemy, które zdaniem ankietowanych wymagają najpilniejszego rozwiązania, to organizacja przestrzeni publicznej (26%), trudności z poruszaniem się po mieście (19%) oraz zanieczyszczenie środowiska (19%). W przypadku bolączek związanych z organizacją przestrzeni miejskiej dominował brak miejsc parkingowych. Wśród utrudnień komunikacyjnych najczęściej pojawiają się korki uliczne. Za główny problem ekologiczny ankietowani uznali smog.

Jakie zatem przedsięwzięcia powinny być – zdaniem respondentów – realizowane w Gliwicach w pierwszej kolejności?

Na pierwsze miejsce pod względem częstotliwości wymieniania wysunęła się wyrażana ogólnie potrzeba budowy dróg lub modernizacji już istniejących, budowa parkingów, garaży, miejsc parkingowych. Niewiele mniej osób wskazywało potrzebę budowy mieszkań lub adaptacji istniejących budynków na cele czynszowe. W czołówce priorytetowych przedsięwzięć znalazły się również inwestycje w miejską zieleń, walka ze smogiem, budowa i rozbudowa przedszkoli, poprawa funkcjonowania służby zdrowia, w tym budowa szpitala miejskiego „nowoczesnego, z prawdziwego zdarzenia”.

– Cieszy mnie tak dobra opinia mieszkańców o Gliwicach, a zwłaszcza pozytywna ocena inwestycji, które w trakcie realizacji były mocno krytykowane, jak budowa DTŚ czy Areny Gliwice. Pierwsze pozytywne efekty tych działań już są przez gliwiczan dostrzegane, a z biegiem czasu będzie tych pozytywów tylko więcej. To koła zamachowe rozwoju Gliwic na miarę specjalnej strefy ekonomicznej, której pozytywny wpływ na miasto jest podkreślany przez ankietowanych przy wielu okazjach. Z uwagą śledzimy również sugestie mieszkańców w zakresie najpilniejszych problemów do rozwiązania. Część działań w tym zakresie prowadzimy sukcesywnie od lat, ale trzeba pamiętać, że problemów związanych np. ze służbą zdrowia czy jakością powietrza nie da się rozwiązać od ręki, zwłaszcza bez wsparcia systemowego – mówi prezydent Gliwic Zygmunt Frankiewicz.

ZOBACZ TEŻ

KOMENTARZE

Subscribe
Powiadom o
guest

1 Komentarz
najstarszy
najnowszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
Anonimowo
6 lat temu

Wielki plus za rower miejski i imprezy 🙂

AKTUALNOŚCI

KRYMINAŁKI