r e k l a m a
spot_imgspot_img

Ile zapłacisz podatku? Informację przyniosą ci do domu

Pierwszy kwartał to czas tradycyjnych rozliczeń podatkowych.

Od 5 lutego mieszkańcy płacący podatek od nieruchomości, podatek rolny lub leśny otrzymują informacje o wysokości podatku na ten rok. Wszystkie decyzje ustalające wysokość należności na 2016 rok są już przygotowane i gotowe do rozniesienia. Ich doręczanie mieszkańcom rozpoczęło się w piątek, 5 lutego. Termin zapłaty pierwszej raty podatków przypada na 15 marca.

Dla wielu mieszkańców będzie to jednak jedyny termin zapłaty, ponieważ w wyniku zmian w przepisach, od 1 stycznia 2016 r. w przypadku, gdy wysokość podatku nie przekroczy 100 zł podatek powinien zostać zapłacony jednorazowo, właśnie w terminie pierwszej raty. – Decyzje otrzymają wszystkie osoby fizyczne będące podatnikami. Gdy nieruchomość objęta jest współwłasnością, każdy ze współwłaścicieli dostaje swój egzemplarz decyzji. Wskazany w niej podatek jest ustalony łącznie dla wszystkich współwłaścicieli, a nie odrębnie dla każdego z nich. Decyzje podatkowe są doręczane przez pracowników Urzędu Miejskiego w dni robocze w godzinach popołudniowych oraz w soboty od godzin porannych – zawsze najpóźniej do godz. 20.00. Pracownicy magistratu nie są uprawnieni do pobierania należności podatkowych – przypomina Alicja Knyps, naczelnik Wydziału Podatków i Opłat Urzędu Miejskiego w Gliwicach. Każda decyzja podatkowa zawiera indywidualny numer rachunku bankowego, na który można dokonać wpłaty. Aby uniknąć kolejek w kasach urzędu, warto zapłacić podatek za pośrednictwem banków. Od wpłat gotówkowych dokonywanych na rachunki Urzędu Miejskiego, realizowanych we wszystkich placówkach ING Banku Śląskiego S.A. nie są pobierane dodatkowe prowizje. – Warto też przypomnieć, że w związku ze zmianą przepisów, od 1 stycznia 2016 roku, w Urzędzie Miejskim w Gliwicach nie ma możliwości dokonywania płatności podatkowych z użyciem kart płatniczych. Jedyne wyjście to zapłata gotówką – dodaje Alicja Knyps.

Wraz z decyzjami pracownicy Urzędu Miejskiego w Gliwicach będą doręczali także zawiadomienia o wysokości opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu. – Do tej pory urząd nie informował pisemnie o wysokości tej opłaty. Obowiązek uiszczania opłaty za użytkowanie wieczyste w terminie do 31 marca każdego roku bez wezwania zapisany jest w akcie notarialnym. Niestety, właściciele lokali, którzy stają się równocześnie użytkownikami wieczystymi gruntu, często zapominają o tym obowiązku i uiszczają opłaty po ustawowym terminie. W konsekwencji naliczane są im odsetki ustawowe za nieterminowe wniesienie opłaty – tłumaczy Aleksandra Wysocka, naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach. Tegoroczna zmiana jest odpowiedzią na oczekiwania klientów, którzy chcieli, aby urzędnicy przypominali o terminie zapłaty. W tym roku każda osoba fizyczna będąca użytkownikiem wieczystym oprócz decyzji podatkowej otrzyma informację o wysokości opłaty rocznej, indywidualny numer rachunku bankowego, na który należy uiszczać opłatę, a także przypomnienie zasad uzyskania bonifikaty od opłaty oraz możliwości rozłożenia jej na raty.

W związku ze zbliżającym się terminem doręczania decyzji ustalających podatki lokalne w 2016 roku, informujemy, że od 1 stycznia 2016 roku nastąpiły istotne zmiany w zakresie podatków lokalnych tj. podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego.

Do podstawowych z nich należą m.in.:
Jeżeli decyzje podatkowe są sporządzane z użyciem systemu teleinformatycznego, zamiast własnoręcznego podpisu osoby uprawnionej do jej wydania na decyzji może być umieszczony właściwy nadruk,
w przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty (tj. do 15 marca),
wprowadzono zasadę niewszczynania postępowania podatkowego i umarzania postępowania wszczętego, w przypadku gdy wysokość podatku na dany rok podatkowy nie przekraczałaby, określonych na dzień 1 stycznia roku podatkowego, najniższych kosztów doręczenia w obrocie krajowym przesyłki poleconej za potwierdzeniem odbioru przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe. Obecnie koszty te wynoszą 6,10 zł, zatem w 2016 r. decyzje ustalające podatki będą wydawane od kwoty 7 zł.
zlikwidowano pojęcie tzw. „względy techniczne”. Od 1 stycznia 2016 roku grunty, budynki i budowle znajdujące się w posiadaniu podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, będą mogły zostać opodatkowane niższą stawką tylko wtedy, jeżeli w stosunku do nich właściwy organ nadzoru budowlanego lub górniczego wyda decyzję nakazującą, właścicielowi lub zarządcy rozbiórkę tego obiektu i uporządkowanie terenu oraz określającą terminy przystąpienia do tych robót i ich zakończenia.
zapłata podatku, poza podatnikiem może nastąpić także m.in. przez jego małżonka, jego zstępnych, wstępnych, rodzeństwo a także gdy wysokość podatku nie przekracza 1000 zł przez inny podmiot.
Jednocześnie ustawodawca doprecyzował, że w przypadku wyodrębnienia własności lokali (np. zakup mieszkania), obowiązek podatkowy w zakresie podatku od nieruchomości od gruntu oraz części budynków stanowiących nieruchomość wspólną, ciąży na właścicielach w zakresie odpowiadającym ich udziałowi w nieruchomości wspólnej.


UM Gliwice

ZOBACZ TEŻ

KOMENTARZE

Subscribe
Powiadom o
guest

1 Komentarz
najstarszy
najnowszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
fklp
fklp
8 lat temu

Za co ten haracz ?????

spot_img

AKTUALNOŚCI

KRYMINAŁKI