r e k l a m a
spot_imgspot_img

Likwidacja Młodzieżowego Domu Kultury. Pracownicy proszą radnych o pomoc

Dziennikarze infogliwice.pl odkryli plany władz Gliwic, które chcą zlikwidować Młodzieżowy Dom Kultury. O sprawie nie wiedzieli radni, pracownicy MDK, ani mieszkańcy. Pracowano w wąskim gronie zaufanych osób prezydenta Adama Neumanna. O planach napisaliśmy jako pierwsi. Po naszej publikacji początkowo rzecznik prezydenta mówił, iż prace są w fazie koncepcji. Kilka dni później okazało się, że są bardzo zaawansowane.

Po artykule Bardzo tajna instytucja w Gliwicach. Dlaczego próbuje się ją ukryć? zastępczyni prezydenta Neumanna, Ewa Weber, spotkała się m.in. z pracownikami MDK. Po spotkaniu, napisali oni list otwarty. Publikujemy go w całości.

List otwarty 
Grona Pedagogicznego i Pracowników 
Młodzieżowego Domu Kultury do Rady Miasta Gliwice 
i wszystkich mieszkańców Gliwic
„MDK w Gliwicach jest jedyną w mieście placówką oświatowo- wychowawczą działającą na rzecz dzieci i młodzieży. Przez około 70 -letni okres działania zyskała zaufanie rodziców, dzieci oraz społeczności lokalnej. Oprócz długiej tradycji oferuje wysoki poziom merytoryczny prowadzonych zajęć. Skupiła w swoich szeregach nauczycieli pasjonatów, pedagogów i wychowawców, którzy oprócz wysokich kwalifikacji zawodowych są zaangażowani i doświadczeni w pracy z młodzieżą. Dzięki oświatowej formie działania zajęcia 
w placówce są dostępne dla ogółu dzieci i młodzieży, bez względu na możliwości finansowe rodziców. Przeciwdziała to wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży oraz prowadzi do wyrównania startu w dalszym kształceniu. Dzięki temu, że działalność MDK jest osadzona w oświacie, może skupić się na rozwoju młodych ludzi 
i być dobrze dopasowana do ich potrzeb i zgodna z obowiązującą podstawą programową.

Placówka organizuje różnorodne formy działań – od zajęć regularnych w 115 grupach warsztatowych do organizacji wielu imprez, wystaw, koncertów i innych form działalności na rzecz całej społeczności lokalnej miasta. MDK z powodzeniem współpracuje
 z gliwickimi szkołami i przedszkolami. Współorganizuje różnorodne wydarzenia kulturalne i edukacyjne z Urzędem Miasta Gliwice, Śląskim Kuratorium Oświaty, Miejską Biblioteką Publiczną, gliwickimi stowarzyszeniami i radami dzielnicowymi. W mieście 
i regionie znane są konkursy dla dzieci i młodzieży, 
np.: Wojewódzkie Prezentacje Artystyczne Dzieci i Młodzieży. 
Co tydzień przeszło 1000 młodych gliwiczan korzysta z regularnych form zajęć. Ponadto w zajęciach organizowanych przez naszą placówkę uczestniczą tzw. uczestnicy okazjonalni, czyli uczestnicy audycji umuzykalniających, spotkań z kulturą ludową, biorący udział w organizowanych konkursach, przeglądach czy turniejach sportowych judo i tenisa stołowego.

O poziomie pracy placówki świadczy duże zainteresowanie zajęciami, w których uczestniczą kolejne pokolenia. 
Nasi wychowankowie osiągają sukcesy na poziomie nie tylko lokalnym, ale też wojewódzkim, ogólnopolskim oraz międzynarodowym. W załączeniu przedkładamy skrótowy opis osiągnięć wychowanków. Pokazuje to wymierne efekty działań placówki oraz wyraźny rozwój pasji i umiejętności wychowanków.

Dodać należy, że obecnie w czasie trwającej pandemii, a także
 po jej zakończeniu, dzieci i młodzież potrzebują wsparcia 
w dochodzeniu do równowagi, a zajęcia, w których uczestniczą, dają im poczucie stabilności i wspierają ich dobrostan. Likwidacja placówki w tak trudnym dla dzieci momencie jeszcze pogłębi ich izolację społeczną.

Jesteśmy głęboko przekonani o zasadności dalszego istnienia MDK w Gliwicach.
Treść listu została przyjęta uchwałą Rady Pedagogicznej, z dnia 12.04.21 r.”.
Pracownicy Młodzieżowego Domu Kultury w Gliwicach

Powstał również apel o pomoc do radnych

„Zwracamy się do Państwa Radnych o pomoc w odroczeniu procesu likwidacji MDK w Gliwicach. Dnia 6 kwietnia 2021 roku pracownicy naszej placówki zostali wezwani na spotkanie z panią prezydent Ewą Weber i poinformowani o likwidacji Młodzieżowego Domu Kultury w Gliwicach.
W spotkaniu uczestniczyli również: Naczelnik Wydziału Edukacji Mariusz Kucharz, Naczelnik Wydziału Kultury Stella Zaborowska – Nawrath. Zaskoczeniem dla pracowników była obecność dyrektor Biblioteki Miejskiej, Bogny Dobrakowskiej.

Prezydent Ewa Weber zakomunikowała, że w Gliwicach ma powstać duża instytucja kultury i częścią tego zamierzenia jest likwidacja MDK-u z dniem 31.12.2021 i przejęcie mienia tej placówki.

Wyjaśnienia dotyczące konsekwencji rozpoczętego procesu likwidacji kierowane do nas przez przedstawicieli Urzędu Miasta były mało przekonujące i niespójne.

Prace koncepcyjne nad nową instytucją trwają od ponad roku, a nas poinformowano 6 kwietnia. Dano nam dwa tygodnie na podjęcie decyzji, w jaki sposób chcemy kontynuować pracę.

W związku z poważnymi wątpliwościami dotyczącymi procesu likwidacji MDK, jego formalnych założeń prosimy o możliwość uczestniczenia w rozmowach dotyczących kształtu kultury w Gliwicach. Jesteśmy osobami kompetentnymi w tym temacie, mamy długoletnie doświadczenie w pracy artystycznej oraz w organizowaniu dużych artystycznych przedsięwzięć. Z powodu rażących uchybień w przygotowaniu projektu i jego założeń koncepcyjnych oczekujemy ponownego rozpoczęcia pracy nad projektem rozwoju kultury w Gliwicach.

Pragniemy aktywnie w tych pracach uczestniczyć jako strona i służyć doświadczeniem w budowaniu kultury, a nie w jej likwidowaniu.

Prosimy o należyty nadzór prawny, o uczestnictwo przedstawicieli związków zawodowych, Radnych Miasta Gliwice, Kuratora Oświaty w Katowicach i Wojewody Śląskiego. Prace nad projektem powinny mieć jawny charakter, etyczny, szczery i zgodny z prawem, z zachowaniem praw i godności wszystkich stron uczestniczących w pracach.

Stąd zwracamy się do Państwa Radnych o pomoc i wsparcie w naszych dążeniach o odstąpienie od likwidacji tak wartościowej placówki, jaką jest gliwicki MDK. Likwidacja naszej placówki to wielka strata dla miasta i lokalnego środowiska.

Wierzymy, że pochylą się Państwo ze zrozumieniem nad naszą prośbą i przeanalizują zasadność powziętych wstępnie decyzji o likwidacji Młodzieżowego Domu Kultury w Gliwicach”.
Pracownicy MDK w Gliwicach

ZOBACZ TEŻ

KOMENTARZE

Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
spot_img

AKTUALNOŚCI

KRYMINAŁKI