List otwarty Forum Ludzi Kultury w Gliwicach

Do naszej redakcji dotarł list otwarty, który publikujemy w całości.

List otwarty Forum Ludzi Kultury w Gliwicach

14.06.2022 r. odbyło się spotkanie Forum Ludzi Kultury w Gliwicach, w którym uczestniczyło około 50 osób reprezentujących prawie 40 organizacji kulturalnych oraz twórcy indywidualni działający w Gliwicach. Obecni byli przedstawiciele różnych muz, organizujący w mieście od lat ważne wydarzenia artystyczne, ale także osoby, które w gliwickiej kulturze pojawiły się niedawno. Wszyscy zgromadzeni przedstawili się pozostałym uczestnikom spotkania, a późniejsza dyskusja przebiegła w konstruktywnej atmosferze wzajemnej uwagi. 

Podczas dyskusji zidentyfikowane zostały potrzeby i problemy, które przedstawiamy w niniejszym liście, kierując jego treść do osób, które nie były na spotkaniu z zaproszeniem do włączenia się do działań na rzecz kultury w mieście, a także do prezydenta miasta Gliwice oraz dyrektora CK Victoria z prośbą o podjęcie REALNEGO dialogu z tworzącym się Forum Ludzi Kultury. 

Najważniejszym przesłaniem spotkania jest, aby głos środowiska organizatorów i animatorów kultury (instytucjonalnych, prywatnych i społecznych) był faktycznie słyszany w Urzędzie Miejskim i brany pod uwagę w zarządzaniu miastem w tej dziedzinie oraz w ogólnej strategii rozwoju miasta. Do tej pory ważne decyzje podejmowane przez władze miasta (np. likwidacja niezbędnie potrzebnych i od lat dobrze się sprawdzających do wychowania w kulturze i przygotowania do odbioru kultury placówek: Teatru Muzycznego, sali wystawowej BWA, Młodzieżowego Domu Kultury, Miejskiego Ośrodka Kultury czy przekształcenie Klubu Perełka w filię Centrum Organizacji Pozarządowych) były podejmowane bez porozumienia z tym środowiskiem (oraz z pracownikami tych instytucji), a nawet wbrew niemu. 

Wiele pytań rodzi finansowanie kultury w Gliwicach: W BIP-ie brak strategii funkcjonowania instytucji kultury z jasnym budżetem, w szczególności CK Victoria. Nikt nie wie, jak będzie się rozwijała kultura w Gliwicach, a to by było kluczowe dla jej uspołecznienia. Dlatego oczekujemy publicznego określenia, w jakim trybie można ubiegać się o środki, w jakiej formie, jakie będą kryteria oceny, jaki będzie skład gremium oceniającego wnioski. Decyzje w tych sprawach muszą być podejmowane i ogłaszane publicznie według zasad zawczasu ustalonych ze środowiskiem twórców/organizatorów. Imprezy kulturalne oraz instytucje o uznanej tradycji i dorobku powinny mieć corocznie zapewnione określone środki na działalność, bez konieczności ubiegania się o nie za każdym razem od nowa, co grozi przerwaniem kontynuacji uznanych, ważnych cyklicznych wydarzeń, na trwałe wpisanych w krajobraz kulturowy miasta.

Kolejna sprawa to możliwość używania zasobów miejskich przez wszystkich niezależnych twórców i organizatorów na zasadach preferencyjnych, a nie wyłącznie komercyjnych. Dotyczy to szczególnie słupów i tablic ogłoszeniowych oraz innych form promocji, a także dostępności sal koncertowych lub wystawienniczych (np. Teatr Miejski, Arena i inne). 

W Gliwicach funkcjonują szkoły muzyczne, plastyczne, teatralne, taneczne i baletowa – niektóre z nich są prywatne, niemniej jednak tworzą kulturę w mieście i zasługują na profesjonalny miejski protektorat oraz prezentację dokonań w przestrzeniach miejskich.

Gliwice posiadają niezwykły potencjał tworzony przez lokalnie działających artystów i organizatorów kultury, bardzo często niewspieranych przez miasto nawet na poziomie promocji. W obecnych czasach trudno żyć bez “słupa ogłoszeniowego online”, który byłby łatwy w użyciu zarówno dla twórców, jak i dla odbiorców (strona kultura.gliwice.eu nie spełnia tych wymagań i nie jest dostatecznie promowana). Przypominamy, że w minionych latach wydawany był w mieście bardzo wartościowy Gliwicki Informator Kulturalny i warto byłoby wrócić do tej “papierowej” formy promocji kultury. Konieczne jest również zadbanie o centralną koordynację kalendarza imprez, ponieważ bardzo często wydarzenia, również te finansowane z budżetu miasta, odbywają się w tych samych terminach, co wyklucza uczestnictwo w nich. 

Docelowo potrzebna jest miastu aktualna baza danych zawierająca informacje o wszystkich związanych z Gliwicami twórcach, artystach i organizatorach kultury, a także o działających w mieście stowarzyszeniach kulturalnych i organizacjach, klubach, galeriach współtworzących oblicze kulturalne miasta. Jednak baza ta, jeżeli nie zostanie poparta strategicznymi, nieustannymi działaniami na rzecz integracji i animacji środowiska kulturalnego pozostanie martwym bytem. 

Jednym z najmocniej podkreślanych tematów podczas spotkania Forum Ludzi Kultury była konieczność zintensyfikowania aktywności kulturalnej poza dzielnicą centralną miasta (szczególnie w dzielnicach o gęstym zaludnieniu). Ograniczając aktywności związane z kulturą do centrum, odcinamy od dostępu do niej osoby mniej zamożne z dzielnic peryferyjnych, które nie zawsze pozwolić mogą sobie na uczestniczenie w kulturze w różnych lokalizacjach i ponoszenia związanych z tym kosztów.

Forum Ludzi Kultury w Gliwicach zamierza zebrać się ponownie we wrześniu. Liczymy na to, że na kolejnym spotkaniu oprócz dyrektora CK Victoria pojawią się przedstawiciele innych miejskich instytucji kultury oraz samorządu miasta. Do grona uczestników Forum zapraszamy twórców kultury, animatorów… – wszystkich tych, którzy czują się związani z gliwicką kulturą.


SYGNATARIUSZE LISTU OTWARTEGO:
Justyna Dziuma, Współzałożycielka Akademickiego Zespołu Muzycznego Politechniki Śląskiej i Chóru Mieszanego Klaster, prezeska Fundacji Chórtownia.
Małgorzata Nowotnik, Fundacja Przyjaciół Młodzieżowego Domu Kultury w Gliwicach
Aleksander Smoliński, Młodzieżowy Dom Kultury w Gliwicach, animator kultury, pedagog, społecznik, twórca, projektant; teatr i sztuki plastyczne; m.in. Teatr Magazyn, Stara Kotłownia, Pracownia Grafiki Mansarda, Galeria Emdek i inne
Bartosz Łapszyński, Stowarzyszenie „Cała Naprzód”, Niepełnosprawni – pełnosprawni w zabawie! Prywaciarze, Czarno widzimy tylko płyty!
Lesław Nowara, Poeta, aforysta, felietonista, recenzent literacki. Od 2014 roku wiceprezes Oddziału Śląskiego Stowarzyszenia Pisarzy Polskich z siedzibą w Katowicach.
Anna „Paskuda” Pasek, Fundacja Inicjatyw Artystyczno-Turystycznych „PaskudoFonia”
Janusz ”Swosza” Swoszowski, Muzyk znany jako Swosza / Założyciel nieformalnej grupy twórców pod nazwą „Winnica pod Gliwicami” / Prezes „Fundacji Winnica pod Gliwicami” / Organizator koncertów / Promotor twórców piosenki autorskiej
Dominika Płonka, Fundacja Singart
Jerzy Grycz, grafik
Witek Zawadzki, Stowarzyszenie Międzynarodowy Festiwal Dni Muzyki Organowej
Justyna Wydra, Pisarka, członkini Klubu Książki Kobiecej z Gliwic, członkini inicjatywy Gliwice dla Schabika
Anna Olszańska, Związek Ormian w Polsce im. Ks. Abpa Józefa Teodorowicza, organizatorka Dni Kultury Ormiańskiej w Gliwicach
Magdalena Krzakiewicz-Rospond, Członek Zarządu koła Aktywni Platformy Obywatelskiej Gliwice
Dagmara Dorda, członkini „Stowarzyszenia Wokalistów MIX”
Piotr Oczkowski, Stowarzyszenie Klub Inicjatyw Kulturalnych, Gliwicki Festiwal Bachowski
artysta plastyk Anna Zawisza-Kubicka, Prezes Związku Polskich Artystów Plastyków w Gliwicach
Eva Aksamit, Muzyk, wokalistka VELVETEVE
Naira Ayvazyan, Założycielka Teatru Muzycznego Orpheum w Gliwicach
Małgorzata Szandała, artystka, wykładowczyni w ASP w Katowicach
Jan Strządała, poeta, wiceprezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Pisarzy Polskich w Warszawie, członek ZAiKS-u
Grażyna Miczka, manager, producent
Katarzyna Opielka, Fundacja Różnorodności i Równości Kontrasty
Jan Baytel, Fundacja Wspierania Młodych Talentów Muzycznych „Młodzi Muzycy”
Andrzej Marczuk, fotograf
Katarzyna Hajok–Bierkowska, Artystka, pedagog, założycielka Pracowni Działań Artystycznych i Projektowych
Wojciech Różak, Stowarzyszenie Międzynarodowy Festiwal Dni Muzyki Organowej Gliwice
Maciej Łyczko, Akademicki Teatr Remont Politechniki Śląskiej – zastępca kierownika
Monika Szendzielorz- Akademicki Teatr Remont
Weronika Psiuk-Czerepak, aktorka, Akademicki Teatr Remont, Gliwicki Teatr Edukacji AnoGramy
Grzegorz Czerepak, aktor, Akademicki Teatr Remont, Gliwicki Teatr Edukacji AnoGramy
Iwona Kopeć, Orkiestra Akademickiego Zespołu Muzycznego Politechniki Śląskiej
Wojtek Nurek, felietonista, fotograf, filmowiec, wielbiciel kultury
Małgorzata Tkacz-Janik, dr n.hum, nauczycielka, edukatorka, specjalistka ds. dziedzictwa niematerialnego, pasjonatka historii kobiet i zielonych rozwiązań politycznych, Klub Książki Kobiecej
Dominika Skoczylas, Muzyk
Seweryn Botor, Społecznik
Katarzyna Dudek, Prezes Akademickiego Zespołu Muzycznego Politechniki Śląskiej
Michał Czachowski, Gitarzysta flamenco, producent muzyczny, wydawca, publicysta
Sara Kosińska,  zespół szantowy Aqua Marina
Joanna Czupryniak, Miso, wytwory, działalność artystyczna
Andrzej Szymański, Muzyk, animator kultury, członek Stowarzyszenia Ludzie Lasu
Bartłomiej Kozłowski, Kurator sztuki, animator kultury. Stowarzyszenie Cała Naprzód, Stowarzyszenie Melina
prof. Krystyna Krzyżanowska-Łoboda, Współzałożycielka i dyrygentka AZM Politechniki Śląskiej, dyrygentka Chóru Katedry w Gliwicach, wykładowczyni Akademii Muzycznej w Katowicach i chórmistrzyni Chóru Opery Śląskiej
Danuta Glińska, aktorka, konferansjerka
Jolanta Zygmunt-Więzik, fotografka, stowarzyszenie Zdrowe Miasto
Lidia Sowa, DALI Pracownia Artystyczna
Blanka Czekalska, Działalność artystyczna, fotografia, grafika, publicystyka (FOTO podróże BPE)

spot_img

ZOBACZ TEŻ

KOMENTARZE

guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
spot_img

AKTUALNOŚCI

KRYMINAŁKI