r e k l a m a


NIK zakończyła kontrolę w Szpitalu Miejskim. Nie stwierdzono nieprawidłowości

Badaniem objęto działalność szpitala w latach 2015–2018, a jego przedmiotem była realizacja świadczeń ambulatoryjnych, szpitalnych i rehabilitacyjnych, zmiany w organizacji wewnętrznej szpitala oraz sytuacja ekonomiczno-finansowa.

W wystąpieniu pokontrolnym napisano, że w żadnym z kontrolowanych obszarów nie stwierdzono nieprawidłowości i w związku z tym NIK nie formułuje uwag i wniosków. Natomiast wynik finansowy na działalności leczniczej i wynik finansowy ogółem jest ujemny. Zdaniem NIK po wprowadzeniu PSZ (sieci szpitali) pogłębiła się zła sytuacja finansowa Szpitala Miejskiego, który w okresie objętym kontrolą co roku powiększał poniesioną stratę ogółem oraz stratę na działalności leczniczej.

Straty poniesione na działalności leczniczej na koniec trzeciego kwartału 2017 r. wyniosły 12,5 mln zł, a w analogicznym okresie roku 2018 już 18,5 mln zł, czyli wzrosły o prawie 50%.

Jest to spowodowane zwiększeniem kosztów wynagrodzeń, wynikającym między innymi z ustawowych regulacji płac. W omawianym okresie wysokość zobowiązań długoterminowych wzrosła ponad trzykrotnie, z 9 mln zł do 28 mln zł, a krótkoterminowych z 22,5 mln zł do 25,5 mln zł. Natomiast wartość zobowiązań wymagalnych w tym czasie kształtowała się na podobnym poziomie ponad 13 mln zł, co daje ich udział w zobowiązaniach krótkoterminowych na poziomie 57,6% oraz 54,8%.

Podejmowane przez spółkę działania spowodowały, że w drugim półroczu 2018 r. szpital uzyskał wyższy ryczałt na udzielanie świadczeń w ramach PSZ (sieci).

Przekładając to wszystko na wskaźniki zawarte w rozporządzeniu ministra zdrowia, na 70 możliwych do uzyskania punktów, szpital w 2017 r. uzyskał 2 punkty, a w roku 2018 13 punktów, „co pokazuje” – konkluduje NIK – „że sytuacja ekonomiczno- finansowa szpitala uległa nieznacznej poprawie w 2018 r., jednak ciągle jest bardzo zła”.

Przypominamy, że w sobotę o godz. 10.00 na gliwickim Rynku odbędzie się protest mieszkańców, którzy domagają się kontraktu NFZ na leczenie zawałów w Gliwicach

ZOBACZ TEŻ

KOMENTARZE

Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

AKTUALNOŚCI

KRYMINAŁKI