r e k l a m a
spot_imgspot_img

Porady prawne: Czy można zwrócić towar do sklepu?

Jeden z naszych Czytelników napisało niedawno do naszej redakcji: Kupiłem w sklepie koszulę, która po dokładnej przymiarce w domu nie pasowała. Następnego dnia poszedłem zwrócić towar do sklepu, a sprzedawca odmówił mi zwrotu pieniędzy twierdząc, że nie mają takiego obowiązku.

Czy sprzedawca zachował się słusznie? Pytanie skierowaliśmy do Kancelarii Radców Prawnych „AMC Anna Mianowska, Michał Chwastek”.
Przedstawiony w pytaniu problem jest bardzo powszechny i wywojuje duże emocje u kupujących, a to z uwagi na różnorodne praktyki stosowane przez sprzedającego.

Uprawnienia konsumentów, jak i obowiązki sprzedawców określone są w przepisach ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (dalej zwana ustawą)
Przepisy ustawy mają zastosowanie do sprzedaży ruchomości w zakresie działalności przedsiębiorstwa na rzecz osobie fizycznej, która to nabywa rzecz w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą (towar konsumpcyjny). Innymi słowy ustawa nie ma zastosowania do umów sprzedaży, której przedmiotem są nieruchomości oraz sprzedaży dokonywanej pomiędzy przedsiębiorcami.

Odpowiedzialność sprzedawcy wobec kupującego pojawia się tylko wtedy gdy towar konsumpcyjny w momencie wydania jest niezgodny z umową.
Niezgodność z umową występuje wtedy, gdy towar nie nadaje się do celu, do jakiego tego rodzaju towar jest zwykle używany, oraz gdy jego właściwości nie odpowiadają właściwościom cechującym towar tego rodzaju (np. suszarka do włosów nie suszy włosów).
Za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową uważa się również nieprawidłowość w jego zamontowaniu i uruchomieniu, jeżeli czynności te zostały wykonane w ramach umowy sprzedaży przez sprzedawcę lub przez osobę, za którą ponosi on odpowiedzialność, albo przez kupującego według instrukcji otrzymanej przy sprzedaży.
Zgodnie z art. 8 w/w ustawy, jeżeli towar konsumpcyjny jest niezgodny z umową kupujący może żądać:
1) nieodpłatnej naprawy towaru
albo
2) wymiany towaru na nowy,
chyba, że wymiana towaru bądź naprawa pociągają za sobą nadmierne koszty

Jeżeli kupujący, nie może żądać naprawy ani wymiany albo, jeżeli sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby kupującego na znaczne niedogodności, dopiero wtedy kupujący ma prawo domagać się:
1) stosownego obniżenia ceny za towar
albo
2) odstąpić od umowy i otrzymać zwrot uiszczonej ceny ( przy czym od umowy nie może odstąpić, gdy niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jest nieistotna, odstąpienie oznacza potocznie „zerwanie umowy” i możliwość oddania towaru za zwrotem uiszczonej ceny.)

Poza opisanymi powyżej przypadkami ustawa nie przewiduje innych wyjątków, które uprawniają kupującego do odstąpienia umowy.

Jeżeli w niektórych sklepach można zwracać towar mimo tego, że jest w pełni prawidłowy i zgodny z umową to jest to tylko i wyłączenie dobra wola sprzedawcy, bowiem żadne przepisy ustawy nie przewidują takiego obowiązku.

Opisane wyżej żądania przysługują kupującemu, jeżeli zostaną zgłoszone w odpowiednim terminie, tj.:
– przed upływem dwóch miesięcy od dnia stwierdzenia towaru konsumpcyjnego z umową
– nie później jednak niż przed upływem dwóch lat od wydania towaru.
Należy pamiętać, że  zawiadomienie sprzedawcy o niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową przerywa bieg przedawnienia. Przedawnienie nie biegnie w czasie wykonywania naprawy lub wymiany oraz prowadzenia przez strony, nie dłużej jednak niż przez trzy miesiące, rokowań w celu ugodowego załatwienia sprawy.

Reasumując należy wskazać, że:

1) jeżeli towar konsumpcyjny ma wady to kupujący może według własnego wyboru żądać:
a) wymiany towaru na nowy lub bezpłatnej naprawy
ewentualnie jeżeli spełnienie w/w żądań jest niecelowe kupujący może żądać:
b) obniżenia ceny lub odstąpienia umowy
2) wyboru roszczenia dokonuje kupujące w chwili zawiadomienia sprzedającego o wadzie
3) zgłoszenia o wadzie należy dokonać w terminie 2 miesięcy od dnia wykrycia wady, nie później niż w terminie 2 lat od wydania towaru
4) poza wyżej opisanymi przypadkami sprzedawca nie ma obowiązku przyjęcia zwrotu towaru, a jeżeli to to robi to tylko z dobrej woli.
——

Porad prawnych w portalu infogliwice.pl udziela Kancelaria Radców Prawnych „AMC Anna Mianowska, Michał Chwastek”, ul. Józefa Lompy 6/1, 44-100 Gliwice, tel. 784 009 991

radcy-prawni-830

ZOBACZ TEŻ

KOMENTARZE

Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
spot_img

AKTUALNOŚCI

KRYMINAŁKI