spot_imgspot_img


Prawnik radzi: Odstąpienie od umowy zawartej na odległość

Jeden z naszych Czytelników napisał do nas: „Kupiłem buty w sklepie internetowym, które następnie chciałem zwrócić sprzedawcy, gdyż się rozmyśliłem. Sprzedawca poinformował mnie, że zwrotu nie przyjmie, ale może wymienić buty na inny towar, który jest dostępny w ofercie sklepu. Czy zachowanie sprzedawcy jest zgodne z przepisami?”.

O sprawę zapytaliśmy prawników z kancelarii AMC Chwastek Mianowska.

Odpowiedź na zadane pytanie znajduje się w ustawie z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
Zakup towaru w sklepie internetowym jest tzw. umową zawartą na odległość, tj. bez obecności obu stron. Powyższe oznacza, iż w takim przypadku zastosowanie znajdzie przepis art. 6 ust. 1 ustawy, który stanowi „ Umowy zawierane z konsumentem bez jednoczesnej obecności obu stron, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, w szczególności drukowanego lub elektronicznego formularza zamówienia niezaadresowanego lub zaadresowanego, listu seryjnego w postaci drukowanej lub elektronicznej, reklamy prasowej z wydrukowanym formularzem zamówienia, reklamy w postaci elektronicznej, katalogu, telefonu, telefaksu, radia, telewizji, automatycznego urządzenia wywołującego, wizjofonu, wideotekstu, poczty elektronicznej lub innych środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 144, poz. 1204, z późn. zm.), są umowami na odległość, jeżeli kontrahentem konsumenta jest przedsiębiorca, który w taki sposób zorganizował swoją działalność.”

Z cytowanego przepisu wynika, aby mieć do czynienia z umową zawartą na odległość muszą być spełnione dwie przesłanki:
1. zawarcie umowy następuje bez obecności obu stron
2. sprzedającym jest przedsiębiorca a kupującym jest konsument

W takim przypadku konsumentowi zawsze przysługuje prawo do zwrotu towaru bez podania przyczyny, oraz bez względu na to czy przedsiębiorca wyraża na taki zwrot zgodę. Przepis art. 7 ust 1 ustawy stanowi, że „Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni, ustalonym w sposób określony w art. 10 ust. 1. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Należy pamiętać, iż na zwrot towaru konsument ma tylko i wyłącznie 10 dni, liczonych od dnia wydania rzeczy.

Jednakże, jeżeli przedsiębiorca nie poinformował konsumenta o prawie odstąpienia, termin do dokonania odstąpienia od umowy wynosi 3 miesiące i jest liczony od dnia wydania towaru.

Co istotne sprzedawca nie może uprawnienia konsumenta do zwrotu towaru wyłączyć ani ograniczyć. Nie może także uzależnić prawa odstąpienia od zapłaty określone sumy pieniężnej (tzw. odstępnego).

Skutek prawny odstąpienia jest taki, że umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Jeżeli konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.
Na zakończenie wskazać należy, iż powyższe, czyli prawo do odstąpienia od umowy, nie ma zastosowania do umów:
1) z wykorzystaniem automatów sprzedających,
2) z wykorzystaniem innych automatów umieszczonych w miejscach prowadzenia handlu,
3) zawartych z operatorami telekomunikacji przy wykorzystaniu publicznych automatów telefonicznych,
4) dotyczących nieruchomości, z wyjątkiem najmu,
5) sprzedaży z licytacji.

Odpowiadając na zadane pytanie można wskazać, iż sprzedawca nie miał prawa pozbawić konsumenta uprawnienia do odstąpienia od umowy, czyli potoczenie mówiąc tzw. zwrotu butów jeżeli łącznie zostały spełnione przesłanki:
– towar został nabyty na odległość, czyli np. w sklepie internetowym
– kupującym był konsument a sprzedającym przedsiębiorca
– odstąpienie nastąpiło na piśmie w terminie 10 dni liczonych od dnia wydania rzeczy
– towar nie został nabyty na tzw. licytacji

——

Porad prawnych w portalu infogliwice.pl udziela Kancelaria Radców Prawnych „AMC Anna Mianowska, Michał Chwastek”, ul. Józefa Lompy 6/1, 44-100 Gliwice, tel. 784 009 991

radcy-prawni-830

spot_img

ZOBACZ TEŻ

KOMENTARZE

guest

1 Komentarz
najstarszy
najnowszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
Miłosz
Miłosz
8 lat temu
spot_img

AKTUALNOŚCI

KRYMINAŁKI