Rada Miasta: „Odnosiliśmy sukcesy, mimo że zdarzało się nam popełniać błędy”

W tym roku w całym kraju obchodzona jest rocznica 25-lecia odrodzonego samorządu. Na majowej sesji gliwiccy radni i prezydent miasta zgodnie przyjęli oświadczenie dotyczące tego przełomowego wydarzenia.

Poniżej prezentujemy uchwałę Rady Miasta Gliwice z 14 maja 2015 roku.

Przesłanie z okazji dwudziestopięciolecia funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce:
25 lat temu mieszkańcy Gliwic uzyskali możliwość decydowania o sprawach swojej lokalnej społeczności. Z perspektywy minionego ćwierćwiecza widać bardzo wyraźnie, że budowanie obywatelskiego poczucia odpowiedzialności za miasto szło w parze z jego dynamicznym rozwojem. Przeszliśmy wspólnie długą drogę, odnosiliśmy sukcesy, mimo że zdarzało się nam popełniać błędy. Dzisiejsze Gliwice to miasto, które rozwija się w zrównoważony sposób, zapewniając coraz lepsze warunki życia wszystkim swoim mieszkańcom.

25. rocznica przywrócenia w Polsce samorządu terytorialnego stała się okazją do szeregu podsumowań i refleksji nad miejscem i rolą tego szczebla administracji publicznej. Powszechne są pozytywne opinie wskazujące, że reforma samorządowa jest najbardziej udaną ze wszystkich przemian, jakie przeszło nasze państwo. Sukces Gliwic jest wyraźnym potwierdzeniem tej tezy. Nasze miasto, nasza społeczność, wykorzystała swoją szansę. Udowodniliśmy, że idea powierzenia wspólnotom samorządowym spraw publicznych o znaczeniu lokalnym przynosi ogromne korzyści, że potrafimy sami zaspokajać nasze zbiorowe potrzeby. Idea, która w 1990 roku przyświecała autorom ustawy o samorządzie terytorialnym przełożyła się na rozwój Gliwic i całej Polski.

Poczucie satysfakcji z osiągnięć minionego ćwierćwiecza i pozytywne opinie wygłaszane przy okazji obchodów rocznicy są uzasadnione, warto jednak, aby stały się one również pretekstem do refleksji o przyszłości. Niestety coraz wyraźniejszą jest tendencja odchodzenia od klauzul generalnych zawartych w ustawie z 1990 roku. Autonomia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań własnych jest coraz bardziej krępowana przez kolejne akty prawne oraz zmienną wykładnię przepisów już obowiązujących. Powszechną praktyką stało się nakładanie na samorządy nowych zadań bez zapewnienia im dostatecznego finansowania. Ewidentnie uszczupla się dochody samorządów bez zapewnienia im stosownej rekompensaty.

Dalszy rozwój Polski w bezpośredni sposób zależy od kondycji samorządu terytorialnego. Jego potrzeby są artykułowane na wielu forach i nie budzą kontrowersji. Wyrażamy zatem nadzieję, że pozytywna ocena wystawiana samorządom przez przedstawicieli najwyższych władz państwowych oraz zapewnienia o chęci współpracy i wsparcia znajdą pokrycie w realnych działaniach. Tak, aby kolejne rocznice przywrócenia samorządu odbywały się w podobnej jak dzisiejsza atmosferze dumy i radości z zasłużonego sukcesu.

spot_img

ZOBACZ TEŻ

KOMENTARZE

guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
spot_img

AKTUALNOŚCI

KRYMINAŁKI