r e k l a m a

spot_imgspot_img

Ważne informacje przed wyborami. Poznaj terminy

Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Gliwicach przypomina o kilku istotnych terminach związanych z zarządzonymi na 15 października 2023 r. wyborami do Sejmu RP i Senatu RP.

Zaświadczenia o prawie do głosowania lub zmiana miejsca głosowania

12 października (czwartek) upływa termin wydawania zaświadczeń o prawie do głosowania oraz termin składania wniosków o zmianę miejsca głosowania.

Wyborca zmieniający miejsce pobytu przed dniem wyborów może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów, jeżeli złoży pisemny wniosek w tej sprawie do dowolnie wybranego urzędu gminy. Po wydaniu zaświadczenia jest skreślany ze spisu wyborców, w którym został wcześniej ujęty.

Uwaga – wniosek można złożyć tylko w formie papierowej.

Wyborca może zmienić miejsce głosowania, jeżeli złoży pisemny wniosek w tej sprawie do urzędu gminy, w której będzie przebywać w dniu wyborów, co skutkuje ujęciem wyborcy w spisie wyborców w obwodzie głosowania właściwym dla adresu przebywania.

Uwaga – wniosek można złożyć również za pomocą usługi elektronicznej dostępnej na stronie: https://www.gov.pl/web/gov/zmien-miejsce-glosowania

Zaświadczenia o prawie do głosowania wydaje się w Urzędzie Miejskim w Gliwicach (wejście od ulicy Prymasa Wyszyńskiego) w Sali Obsługi Interesanta Wydziału Spraw Obywatelskich na parterze w godzinach pracy UM. W tym samym miejscu przyjmowane są wnioski o zmianę miejsca do głosowania.

Informacje telefoniczne: 32/239-12-46, 32/239-12-25, 32/ 239-12–03, 32/239-13-40, 32/239-13-44 lub 32/239-13-45.

Głosowanie przez pełnomocnika

6 października (piątek) upływa termin składania wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania.

Głosować przez pełnomocnika mogą:

  • wyborcy niepełnosprawni o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
  • wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat.

Akt pełnomocnictwa do głosowania sporządza się na wniosek wyborcy wniesiony do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) gminy, w której wyborca jest ujęty w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania właściwym dla adresu zameldowania na pobyt stały lub adresu stałego zamieszkania.

W Gliwicach wnioski przyjmowane są w Urzędzie Miejskim przy ul. Zwycięstwa 21 w Wydziale Spraw Obywatelskich – pokój nr 210, II piętro budynku UM – w godzinach pracy magistratu.

Informacja telefoniczna: 32/238–54-36 lub 32/239-11-28.

Wymienione powyżej formalności nie wymagają opłat.
Szczegółowe informacje dotyczące wyborów i formularze wniosków znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

UM Gliwice

ZOBACZ TEŻ

KOMENTARZE

Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

AKTUALNOŚCI

KRYMINAŁKI