r e k l a m a

spot_imgspot_img

„Zadłużanie Gliwic bez presji na budżet miasta”. Podniesiono rating

Fitch Ratings zmienił perspektywę ratingów Miasta Gliwice ze stabilnej na pozytywną.

Fitch potwierdził międzynarodowe długoterminowe ratingi dla zadłużenia w walucie zagranicznej i krajowej na poziomie „BBB+” oraz krajowy rating długoterminowy na poziomie „A+(pol)”.

Głównym zadaniem ratingu jest poinformowanie obecnych i przyszłych inwestorów, krajowych jak i zagranicznych, o wiarygodności i wypłacalności miasta. Najczęstszą przyczyną ubiegania się o rating jest planowana emisja obligacji komunalnych, euroobligacji lub też zaciągnięcie kredytu.

„Zmiana perspektywy ratingów Gliwic odzwierciedla nasze oczekiwania, że w średnim okresie mocne wyniki operacyjne zostaną utrzymane oraz, że pomimo wysokich wydatków majątkowych Miasta, jego dług w relacji do dochodów bieżących pozostanie na umiarkowanym poziomie poniżej 50%. Ratingi biorą pod uwagę ostrożne zarządzanie finansowe, które w połączeniu z wysokim udziałem dotacji w dochodach majątkowych oraz dobrą płynnością, wspierają obecnie realizowane przez Miasto inwestycje” – informuje Fitch.

Fitch zakłada, że w 2015-2017 wyniki operacyjne Gliwic pozostaną dobre, z marżą operacyjną wynoszącą średnio 14%. Powyższa prognoza jest oparta na założeniu, że Miasto utrzyma wysoką elastyczność finansową oraz, że będzie kontynuować skuteczną politykę kontrolowania wzrostu wydatków operacyjnych, a dochody z podatków dochodowych i lokalnych będą rosły, w związku z rozwijającą się bazą podatkową Miasta.

W 2014r. wyniki operacyjne Gliwic uległy dalszej poprawie, a nadwyżka operacyjna była wyjątkowo wysoka i wyniosła 16,7% dochodów operacyjnych (12,9% w 2013r.), głównie dzięki ścisłemu monitorowaniu i racjonalizacji wydatków. Na wyniki operacyjne w 2014r. pozytywny wpływ miały także dochody o jednorazowym charakterze, związane ze zwrotem podatku VAT (20 mln zł). Jednak po wyłączeniu tego dochodu nadwyżka stanowiłaby 15% dochodów operacyjnych, i byłaby w dalszym ciągu wyższa od oczekiwań Fitch, jak również od średniej z lat 2010-2013 (11,7%).

W latach 2015-2017 wydatki majątkowe Gliwic mogą wynieść łącznie około 1,1 mld zł, (tj. średnio 30% wydatków budżetowych rocznie), głównie w związku z realizacją przez Miasto Drogowej Trasy Średnicowej, inwestycji współfinansowanej z budżetu państwa oraz środków unijnych. Kończenie dużych inwestycji infrastrukturalnych, będzie skutkować wzrostem deficytu budżetowego Miasta w 2015r., który Fitch szacuje na około 13% dochodów ogółem (3,3% w 2014r.). Około 80% wydatków majątkowych w tym okresie będzie finansowana z nadwyżki bieżącej oraz z dotacji na inwestycje (głównie z budżetu UE), podczas gdy pozostała część z długu.

Fitch zgodnie z podstawowym wariantem prognoz zakłada, że w związku z realizowanymi inwestycjami, zadłużenie Miasta w 2015-2016 osiągnie najwyższy poziom około 50% dochodów bieżących (27% lub 233,5 mln zł w 2014r.). Jednakże, wzrost zadłużenia nie powinien wywierać istotnej presji na budżet Gliwic, ze względu na utrzymujące się dobre wyniki operacyjne Miasta oraz dominujący udział nisko oprocentowanych i długoterminowych kredytów z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

Fitch spodziewa się, że w latach 2015-2017 wskaźniki obsługi i spłaty zadłużenia pozostaną mocne pomimo wzrostu długu. Obsługa zadłużenia wyniesie około 16% prognozowanej nadwyżki operacyjnej. Wskaźnik zadłużenia do nadwyżki bieżącej, pomimo osłabienia do około trzech do czterech lat z 1,6 roku w 2014r., w dalszym ciągu pozostanie znacznie poniżej średniej ważonej zapadalności długu szacowanej na 15 lat.

„Władze Miasta prowadzą ostrożną politykę budżetową, co gwarantuje utrzymanie dobrych wyników operacyjnych pomimo ciągłej wysokiej presji na wydatki operacyjne, spowodowanej przede wszystkim przekazywanymi przez rząd zadaniami, często bez odpowiednich środków finansowych oraz sztywną strukturą wydatków, w szczególności w najbardziej kosztownych obszarach działalności Miasta, takich jak oświata i pomoc społeczna. Dodatkowa presja na budżet Miasta związana jest z koniecznością utrzymania nowo wybudowanej infrastruktury” – informuje Fitch.

Podniesienie ratingów może być wynikiem malejącego zapotrzebowania na finansowanie wydatków majątkowych długiem, umożliwiającego stabilizację zadłużenia bezpośredniego poniżej 50% dochodów bieżących, przy jednoczesnym utrzymaniu wyników operacyjnych na poziomie zbliżonym do oczekiwań Fitch.

ZOBACZ TEŻ

KOMENTARZE

Subscribe
Powiadom o
guest

2 komentarzy
najstarszy
najnowszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
panna nikt
panna nikt
9 lat temu

Czy szanowna redakcja wie ile zapłaciliśmy za ten rating? Czy tylko przedrukowuje materiały podesłane z UM? Kto jest autorem tekstu?

heniek
heniek
9 lat temu

podpis powyższego wpisu świetnym jego podsumowaniem

AKTUALNOŚCI

KRYMINAŁKI