r e k l a m a


Budżet ożywi europejską gospodarkę?

Parlament Europejski uważa, że budżet Unii Europejskiej w 2012 roku powinien stać się jednym z głównych narzędzi służących do odbudowy unijnej gospodarki.

Posłowie uważają, że będzie to możliwe, jeśli priorytety budżetowe skupiać się będą na kwestiach dotyczących zatrudnienia, zarządzania gospodarczego i zapewnienia ogólnego wzrostu.

Swoje zalecenia posłowie skierowali do Komisji, która obecnie przygotowuje projekt budżetu UE na następny rok.

Budżet 2012 powinien uwzględniać strategie, które opierają się na pięciu głównych celach UE dotyczących promowania zatrudnienia, innowacyjności, badań naukowych, polityki klimatycznej i energetycznej, edukacji i polityki społecznej. Parlament sprzeciwia się próbom ograniczenia lub zmniejszenia środków budżetowych powiązanych z realizacją głównych celów strategii „Europa 2020”.

Posłowie są głęboko przekonani, że europejski semestr (cykl oceny planów budżetowych państw członkowskich) powinien służyć usprawnieniu koordynacji, zwiększeniu spójności krajowych oraz europejskich strategii gospodarczych i budżetowych, a także skupiać się na zwiększeniu synergii między europejskimi, a krajowymi inwestycjami publicznymi w celu skuteczniejszego osiągania unijnych celów politycznych.

Parlament uważa, że żądania państw członkowskich zmierzające do ograniczenia środków w niektórych działach, zwłaszcza na politykę spójności, obywatelstwo i działania na arenie międzynarodowej mogą zagrażać obecnym programom, zwłaszcza jeżeli wystąpią nieprzewidziane okoliczności lub pojawią się nowe priorytety polityczne.

Parlamentarzyści podkreślą, że UE ma do odegrania ważną rolę, zapewniając krajom arabskim wsparcie finansowe w historycznym dla nich okresie przemian demokratycznych.

Budżet UE jest budżetem inwestycyjnym, zawierającym projekty, które wdrażane są latami, takie jak projekty badawcze, czy też prace infrastrukturalne. Rok 2012 będzie szóstym rokiem budżetowym w ramach obecnej perspektywy budżetowej (przewidzianej na lata 2007-2013) i wiele projektów jest na bardzo zaawansowanym etapie, a to wymaga właściwego finansowania prowadzonych prac. Komisarz do spraw budżetu Janusz Lewandowski oświadczył ostatnio, że spodziewa się w przyszłym roku zwiększenia płatności o około 6 – 7 mld euro w porównaniu z rokiem obecnym.

Płatności bezpośrednio wynikają z ustalonych zobowiązań i często ich wydatkowanie następuje z opóźnieniem. Ponieważ wszystkie zobowiązania muszą być dotrzymane, najważniejsze decyzje polityczne zapadają właśnie w momencie ustalania zobowiązań.

Dlatego Parlament zwykle ufa obliczeniom wydatków dokonywanych przez Komisje Europejską, ale aktywnie angażuje się w dyskusję dotyczącą zobowiązań.

Komisja Europejska przedstawi propozycję budżetu na 2012 rok 20 kwietnia. Stanowisko PE względem własnego budżetu i oraz budżetu innych instytucji unijnych z wyjątkiem Komisji Europejskiej zostało zawarte w odrębnym sprawozdaniu sporządzonym przez Jose Manuela Fernandesa (EPP, PT), które posłowie przyjęli 9 marca.

ZOBACZ TEŻ

KOMENTARZE

Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
spot_img

AKTUALNOŚCI

KRYMINAŁKI