Miasto dofinansuje zakup podręczników

Jeśli dochody na osobę w twojej rodzinie nie są duże, być może uzyskasz dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych dla twojego dziecka.

Wsparcie finansowe obejmuje też uczniów wymagających kształcenia specjalnego. O przyznanie wyprawki szkolnej w formie dofinansowania zakupu podręczników mogą ubiegać się uczniowie rozpoczynający w roku szkolnym 2013/2014 naukę w klasach I – III oraz V szkoły podstawowej, w klasie II szkoły ponadgimnazjalnej oraz uczniowie słabowidzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, którzy posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Wnioski o uzyskanie pomocy materialnej można składać w szkole, do której uczeń będzie uczęszczał w nadchodzącym roku szkolnym, w nieprzekraczalnym terminie do 30 września.

1. Do wniosku należy dołączyć:
• zaświadczenie o wysokości dochodów,
• w uzasadnionych przypadkach można dołączyć oświadczenie o wysokości dochodów,
• w przypadku ucznia klasy I szkoły podstawowej można przedłożyć zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego,
• w przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia z niepełnosprawnościami zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

2. Dochód na osobę w rodzinie wnioskodawcy nie może przekroczyć kwoty 456 zł netto (z wyjątkiem rodziny ucznia klasy pierwszej szkoły podstawowej).

3. Dochód na osobę w rodzinie wnioskodawcy ucznia klasy I szkoły podstawowej nie może przekroczyć kwoty 539 zł netto.

4. Wartość pomocy finansowej, którą uczeń może otrzymać do zakupu podręczników, wynosi:
• do 225 zł dla ucznia klas I – III szkoły podstawowej,
• do 325 zł dla ucznia klasy V szkoły podstawowej,
• do 390 zł dla ucznia klasy II zasadniczej szkoły zawodowej,
• do 445 zł dla ucznia klasy II liceum ogólnokształcącego i technikum.

5. W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dofinansowanie obejmuje również zakup książek pomocniczych oraz materiałów dydaktycznych (np. karty pracy, ćwiczenia rewalidacyjne). Wartość pomocy finansowej jest uzależniona od rodzaju niepełnosprawności oraz klasy, do której uczeń będzie uczęszczał – szczegółowych informacji udzielają szkoły oraz pracownicy Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego (32/238-54-51, 32/238-54-52).

6. Wypłata pieniędzy wnioskodawcom nastąpi po przedłożeniu przez rodziców w szkole dowodu zakupu podręczników.

7. Informację w zakresie szczegółowych zasad składania wniosków i refundowania wydatków należy pozyskać w szkole, w której uczeń będzie objęty pomocą w ramach projektu „Wyprawka szkolna”.

spot_img

ZOBACZ TEŻ

KOMENTARZE

Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
spot_img

AKTUALNOŚCI

KRYMINAŁKI