spot_img


Oto inwestycje, które wybrali mieszkańcy. Zobacz, co zostanie zrobione

5289 – tyle głosów oddano w sondażu internetowym w sprawie tak zwanego budżetu obywatelskiego. Gliwiczanie wybrali 9 zadań do realizacji w przyszłym roku.

Podobnie jak przed rokiem mieszkańcy naszego miasta mogli wskazać przedsięwzięcia do realizacji wybrane spośród wniosków zaproponowanych przez radnych miejskich i Rady Osiedlowe.

Podzielono je na trzy kategorie: inwestycje, remonty oraz pozostałe wydatki bieżące. Do każdej z grup przyporządkowano łączną kwotę, jaka będzie w danym roku przeznaczona na realizację zadań z danej kategorii: 1,5 mln zł na inwestycje, 800 tys. zł na remonty i 200 tys. zł na pozostałe zadania. Po wstępnej weryfikacji tegorocznych wniosków okazało się, że w kategorii pozostałych wydatków zgłoszono niewiele przedsięwzięć, a te zakwalifikowane do realizacji nie wyczerpują puli 200 tys. zł. Dlatego też zostaną zrealizowane bez poddawania ich sondażowi, a chodzi o kurs samoobrony dla kobiet w Sośnicy i budowę słupów ogłoszeniowych w Ostropie.

Sondaż prowadzony był od 22 lipca do 4 sierpnia na stronie internetowej www.gliwice.eu. Mieszkańcy mieli do wyboru 37 inwestycji i 11 remontów. Zrealizowanych zostanie 9 przedsięwzięć o łącznej wartości prawie 1,5 mln zł., na które oddano największą liczbę głosów. Wśród nich znalazły m.in. remonty chodników i ulic, budowy siłowni na świeżym powietrzu czy doposażenie placów zabaw w różnych dzielnicach miasta. Szczegółowa lista – poniżej.

W roku 2015 zostanie zrealizowanych 5 zadań inwestycyjnych wskazanych przez biorących udział w sondażu. Łączny przewidywany koszt ich realizacji wyniesie 705 000 zł.
1. Budowa urządzeń do cross-fit na terenie zielonym przylegającym do placu zabaw, wymiana ławek oraz dostawienie koszy na śmieci (os. Kopernika) – 483 głosy (9% ogółu głosów); przewidywany koszt: 40 000 zł
2. Budowa siłowni na wolnym powietrzu i doposażenie placu zabaw w Parku Chopina (Śródmieście) – 296 głosów (5%); przewidywany koszt: 35 000 zł.
3. Zakup narzędzi hydraulicznych dla OSP (Brzezinka) – 214 głosów (4%); przewidywany koszt: 60 000 zł.
4. Modernizacja skweru przy ul. Derkacza wraz z budową siłowni na wolnym powietrzu, stolików szachowych, placu zabaw i elementów małej architektury (Sikornik) – 213 głosów (4%); przewidywany koszt: 450 000 zł.
5. Zagospodarowanie terenu w zakolu ul. Centaura – wykonanie ogrodzenia i doposażenie placu zabaw, wymiana ławek oraz dostawienie koszy na śmieci (os. Kopernika) – 192 głosy (3%); przewidywany koszt: 120 000 zł.

Pozostałe inwestycje, które były przedmiotem sondażu, ale nie zakwalifikowały się do realizacji w 2015 r.
1. Przebudowa alei spacerowej wzdłuż ul. Mickiewicza wraz z infrastrukturą parkową (Wójtowa Wieś) – 187 głosów (3%)
2. Budowa siłowni na wolnym powietrzu wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Franciszkańskiej (os. Politechnika) – 172 głosy (3%)
3. Budowa chodnika w ciągu ulicy Kozielskiej po stronie prawej od numeru 228 do 246 (Stare Gliwice) – 152 głosy (2%)
4. Przebudowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Mickiewicza (Wójtowa Wieś) – 130 głosów (2%)
5. Przebudowa miejsc parkingowych wzdłuż ul. Zygmuntowskiej na odcinku pomiędzy ul. Literatów a ul. M. Kownackiej (Łabędy) – 130 głosów (2%)
6. Przebudowa nawierzchni chodników wzdłuż ul. Paderewskiego 2-48 oraz wzdłuż pawilonu handlowego przy ul. Paderewskiego 56 (os. Obrońców Pokoju) – 129 głosów (2%)
7. Przebudowa nawierzchni jezdni ul. Wałbrzyskiej od ul. Świdnickiej do ul. Nowosądeckiej (Brzezinka) – 107 głosów (1%)
8. Przebudowa nawierzchni jezdni ul. Drozdów wraz z remontem chodników (Sikornik) – 103 głosy (1%)
9. Przebudowa nawierzchni jezdni i chodników w ciągu ul. Żeromskiego na odcinku od ul. Młodzieżowej do ul. Dzionkarzy (Sośnica) – 89 głosów (1%)
10. Przebudowa nawierzchni jezdni i chodników wzdłuż ul. Gwiazdy Polarnej wraz z budową zatok postojowych (os. Kopernika) – 88 głosów (1%)
11. Budowa chodników od końcowych przystanków autobusowych przy ul. Paderewskiego do zabudowań TBS przy ul. Strzelniczej (os. Obrońców Pokoju) – 83 głosy (1%)
12. Przebudowa nawierzchni jezdni i chodników wzdłuż ul. Nad Torami i ul. Kasztanowej oraz łączącej je drogi pod wiaduktem kolejowym (Szobiszowice) – 83 głosy (1%)
13. Hydroizolacja fundamentów budynku Szkoły Podstawowej nr 39 (os. Obrońców Pokoju) – 81 głosów (1%)
14. Przebudowa chodników wzdłuż ul. Lotników po obydwu stronach jezdni (Trynek) – 72 głosy
15. Budowa chodnika wzdłuż ul. Jagodowej (Czechowice) – 69 głosów (1%)
16. Przebudowa nawierzchni jezdni i chodników wzdłuż ul. S. Batorego (Łabędy) – 67 głosów (1%)
17. Przebudowa nawierzchni jezdni ul. M. Gorkiego (Łabędy) – 57 głosów (1%)
18. Przebudowa nawierzchni chodników wzdłuż ul. Ligockiej (os. Obrońców Pokoju) – 53 głosy (1%)
19. Budowa chodnika wzdłuż ul. Prawników (Ostropa) – 51 głosów (0%)
20. Przebudowa nawierzchni jezdni ul. Kormoranów wraz z wymianą nawierzchni chodników (Sikornik) – 50 głosów (0%)
21. Budowa chodnika wzdłuż ul. św. Wojciecha po stronie prawej (os. Obrońców Pokoju) – 45 głosów (0%)
22. Przebudowa nawierzchni jezdni i chodników wzdłuż ul. K. Marksa (Łabędy) – 40 głosów (0%)
23. Przebudowa nawierzchni chodnika wzdłuż ul. Jowisza 2-4 i 1-7 (os. Kopernika) – 36 głosów (0%)
24. Budowa chodników wzdłuż ul. P. Gojawiczyńskiej po obydwu stronach jezdni (Łabędy) – 34 głosy (0%)
25. Przebudowa nawierzchni jezdni ul. Źródlanej (Stare Gliwice) – 33 głosy (0%)
26. Przebudowa chodnika przy ul. Jasińskiego (Trynek) – 31 głosów (0%)
27. Przebudowa nawierzchni jezdni i chodników wzdłuż ul. K. I. Gałczyńskiego (Łabędy) – 27 głosów (0%)
28. Budowa parkingu przy ul. Pszennej w rejonie kapliczki (Łabędy) – 27 głosów (0%)
29. Przebudowa drogi wewnętrznej wzdłuż budynków przy ul. Pszczyńskiej 112a-112d, od strony garaży (Trynek) – 24 głosy (0%)
30. Montaż dodatkowych urządzeń siłowni na wolnym powietrzu na skwerze przy ul. G. Narutowicza (Łabędy) – 10 głosów (0%)
31. Budowa chodnika i przejścia dla pieszych przy ul. Oriona w sąsiedztwie kolonii domów Habitat for Humanity (os. Kopernika) – 7 głosów (0%)
32. Wykonanie nawierzchni jezdni ul. Miłej na odcinku nieutwardzonym wraz z budową chodnika (Łabędy) – 5 głosów (0%)

W roku 2015 zostaną zrealizowane 4 zadania remontowe wskazane przez biorących udział w sondażu. Łączy przewidywany koszt ich realizacji wyniesie 752 800 zł.
1. Rewitalizacja łąk nad Ostropką wzdłuż ul. J. Słowackiego, remont boiska i infrastruktury technicznej (Wójtowa Wieś) – 381 głosów (7% ogółu głosów); przewidywany koszt: 25 000 zł.
2. Remont ul. św. Marka koło placu targowego (Zatorze) – 220 głosów (4%); przewidywany koszt: 150 000 zł.
3. Prace remontowo-modernizacyjne przy Przedszkolu Miejskim nr 28 przy ul. I. Paderewskiego 70 – remont chodników, ogrodzenia od strony wejścia do placówki, zamontowanie pochylni dla osób niepełnosprawnych, remont naświetli piwnicznych, nasadzenia zieleni (os. Obrońców Pokoju) – 196 głosów (3%); przewidywany koszt: 277 800 zł.
4. Zagospodarowanie terenu wzdłuż ul. I. Paderewskiego na miejsca postojowe (os. Obrońców Pokoju) – 170 głosów (3%); przewidywany koszt: 300 000 zł.

Pozostałe remonty, które były przedmiotem sondażu, ale nie zakwalifikowały się do realizacji w 2015 r.
1. Remont nawierzchni jezdni ul. A. Korczoka (Sośnica) – 146 głosów (2%)
2. Wymiana nawierzchni bieżni na poliuretanową przy Szkole Podstawowej nr 39 (os. Obrońców Pokoju) – 132 głosy (2%)
3. Remont nawierzchni chodnika łączącego al. Sikornik z chodnikiem pomiędzy blokami mieszkalnymi przy ul. Rybitwy i ul. Cyraneczki (Sikornik) – 126 głosów (2%)
4. Renowacja terenów zielonych między ul. K. Marksa i Partyzantów (Łabędy) – 123 głosy (2%)
5. Remont nawierzchni ciągu pieszego oraz uzupełnienie oświetlenia pomiędzy ul. Partyzantów a ul. Kosmonautów (Łabędy) – 111 głosów (2%)
6. Remont nawierzchni jezdni ul. św. Michała (Sośnica) – 50 głosów (0%)
7. Remont istniejącego chodnika oraz budowa nowego po stronie lewej ul. Gankowej (Sośnica) – 19 głosów (0%)

spot_img

ZOBACZ TEŻ

KOMENTARZE

guest
8 komentarzy
najstarszy
najnowszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
onjakon
onjakon
7 lat temu

skad takie kwoty za wymiane lawek i stoliki szachowe po 450 000 zł ? skandal

Anonimowo
7 lat temu

Modernizacja skweru przy ul. Derkacza wraz z budową siłowni na wolnym powietrzu, stolików szachowych, placu zabaw i elementów małej architektury (Sikornik) – 213 głosów (4%); przewidywany koszt: 450 000 zł.

więc to nie same stoliki szachowe

Zod
Zod
7 lat temu

1. Przebudowa alei spacerowej wzdłuż ul. Mickiewicza wraz z infrastrukturą parkową (Wójtowa Wieś) – 187 głosów (3%)
4. Przebudowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Mickiewicza (Wójtowa Wieś) – 130 głosów (2%)

Czy tylko ja odnoszę wrażenie, że magistrat bardzo nie chciał zrobić alei wzdłuż Mickiewicza i specjalnie rozdzielił te dwie pozycje które znajdują się na jednym chodniku?

Mickiewicz
Mickiewicz
7 lat temu

Nie tylko Ty masz takie wrażenie Zod. UM specjalnie podzielił, żeby podzielić głosy i mieszkańców. Razem Al. Mickiewicza zebrały 317 głosów i to jest 2gie miejsce. A dlaczego UM tak zrobił tylko oni wiedzą, ale nie powiedzą. A podział pieniędzy też jest urzędowi tylko znany, bo rewitalizacja Ostropki wygrała, ale za to dostanie tylko albo aż 25 tysięcy zł czyli 3,5% puli pieniędzy.

berg
berg
7 lat temu

Zastanówmy się też dlaczego UM zdecydował o zrealizowaniu tylko 5 zadań inwestycyjnych. Dostępna kwota w tej kategorii: 1,5 mln zł, kwota wykorzystana: 705 tys. (47%). Zostało jeszcze 795 tys., co z tą kasą zrobi UM? Jeżeli przebudowa al. Mickiewicza była zbyt droga (w co wątpię), to należało włączyć do realizacji kolejne zadanie, które mieściło się w tej kwocie, potem kolejne… aż do wyczerpania kwoty 1,5 mln (oczywiście bez jej przekraczania). Mam wrażenie, że ten cały budżet obywatelski został zrobiony na „odwal się”. Czyli po to, żeby nie wydać za dużo, ale żeby jednocześnie mieszkańcy mieli jakąś iluzję, że mają wpływ… Czytaj więcej »

majka
majka
7 lat temu

mnie zastanawia cos innego… narzekać na jakość dróg to ludzie narzekają, codziennie słyszę marudzenie jakie złe drogi są na osiedlu Kopernika, ale jak jest możliwość wyremontowania nawierzchni jakiejś ulicy to wolą jednak jakieś dziwne urządzenia do ćwiczeń na trawniku… cóż: chleba i igrzysk…

a marudzić dalej będą…

a7
a7
7 lat temu

Ja przynajmniej głosowałem i nie mogę mieć pretensji do całego świata. Uważam za SKANDAL zabetonowanie trawników wokół górki na Koperniku. Niewyobrażalna głupota i brak wyobraźni urzędasów wydających lekką ręką nasze pieniądze. Na osiedlu jakiś MANIAK BETONUJE tereny zielone, stawia ławki (kilkanaście latarni świeci się całą noc), MASOWO wycina się drzewa. Komu to ma służyć, bo mieszkańcom na pewno nie. Z ławek korzystać się nie da, bo niema centymetra cienia, a wieczorem okupują je menele, którzy piją alkohol nie niepokojeni przez nikogo. Wszyscy narzekamy na psy załatwiające potrzeby gdzie popadnie ale z drugiej strony niszczy się (betonuje, układa kostkę) trawniki. Niedługo… Czytaj więcej »

bzik
bzik
7 lat temu

Dziękujemy za piękny prezent z osiedla, gdzie na codzień nie widać nawet cienia patrolu policji, a wezwany zjawia się w błyskawicznym tempie 40 minut… milutko, że menele i pijaki będą miały nowy areał do chlania piwska i darcia ryjów. Tutaj to standart, że wezwany patrol dyskutuje z tym bydłem zamiast walić kary, albo zjawia sie po fakcie. Punkt przyjęć czynny dwa dni w tygodniu… żenada.. Ale zamiast komisariatu z prawdziwego zdarzenia lepiej sfinansować pierdoły. No coz, kolesie z firm wykonawczych musza przecież zarobić. Pewnie wygra pruim

spot_img
spot_img

AKTUALNOŚCI

KRYMINAŁKI