r e k l a m a


Szukasz pracy? UM Gliwice szuka pracowników

spot_img
r e k l a m a

Urząd Miejski w Gliwicach chce zatrudnić kolejne osoby. Oferty pracy dotyczą kilku wydziałów.

Praca w urzędzie uznawana jest za stabilną. Pracownikowi samorządowemu przysługuje wiele przywilejów. Oto najnowsze oferty zatrudnienia w Gliwicach.

Nabór do Wydziału Zamówień Publicznych

Termin składania ofert: 6 czerwca 2022 r.
Do głównych obowiązków pracowników będzie należało:
– Współpraca z wydziałami i miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia.
– Przygotowanie i prowadzenie procedury udzielenia zamówienia w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym również współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej.
– Pełnienie funkcji sekretarza w komisjach przetargowych.
– Przygotowywanie aneksów do umów zawartych w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych.
– Doskonalenie procedur udzielania zamówień publicznych, w tym bieżące śledzenie wyroków KIO oraz śledzenie zmian w przepisach oraz interpretacjach do nich.
– Przygotowywanie analiz i wydawanie opinii dotyczących stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wymagania niezbędne:
– Wykształcenie wyższe (udokumentowane kserokopią dyplomu).
– Co najmniej dwa lata stażu pracy (udokumentowane aktualnym zaświadczeniem o zatrudnieniu, kserokopiami świadectw pracy, kserokopią zaświadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy o odbyciu stażu).
– Posiadanie obywatelstwa polskiego.
– Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
– Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
– Brak orzeczenia zakazu zajmowania stanowiska lub wykonywania zawodu lub pracy w organach i instytucjach samorządu terytorialnego.
– Nieposzlakowana opinia.
– Znajomość przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych w zakresie art. 1-139 (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.).

Nabór do Wydziału Informatyki

Termin składania ofert: 1 czerwca 2022 r.
Do głównych obowiązków pracowników będzie należało:
– Świadczenie usług wsparcia technicznego dla użytkowników systemu informatycznego.
– Instalowanie oraz aktualizacja oprogramowania.
– Zarządzanie siecią LAN.
– Opieka techniczna nad sprzętem komputerowym oraz systemami operacyjnymi.
– Dbałość o wysoki poziom obsługi w zakresie świadczonych usług.

Wymagania niezbędne:
– Wykształcenie co najmniej średnie (potwierdzone kserokopią dokumentu poświadczającego posiadane wykształcenie).
– Posiadanie obywatelstwa polskiego.
– Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
– Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
– Brak orzeczenia zakazu zajmowania stanowiska lub wykonywania zawodu lub pracy w organach i instytucjach samorządu terytorialnego.
– Nieposzlakowana opinia.
– Dobra znajomość poniższych zagadnień informatycznych:
.serwis sprzętu komputerowego,
.systemy operacyjne Windows oraz Linux,
.sieci komputerowe,
.platformy do wirtualizacji VMvare, Hyper-V.

Zobacz kolejne oferty pracy w UM – kliknij, by przejść na podstronę 2

spot_img

ZOBACZ TEŻ

KOMENTARZE

Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
spot_img
spot_img

AKTUALNOŚCI

KRYMINAŁKI