r e k l a m a


Ubezpieczenia koni w ramach polisy mieszkaniowej, rolniczej i dedykowanej

Posiadacze koni, mogą dokonać ich ubezpieczenia na wypadek szkód, które zwierzę może dokonać. Ubezpieczenia koni na atrakcyjnych warunkach można dokonać zapoznając się z ofertami różnych firm zapewniających zabezpieczenie ewentualnych szkód strat wynikających z posiadania koni. Szkody wywołane przez konia mogą zostać pokryte nie tylko z polisy rolniczej lub dedykowanej ale też polisy mieszkaniowej. Sprawdźmy zatem jaki rodzaj zwierząt jest uwzględniony w polisach mieszkaniowych i na jaki zakres ubezpieczenia można liczyć. 

Jeśli chodzi o polisy mieszkaniowe, nie uwzględniają one zwierząt hodowanych typowo do celów komercyjnych. Do grupy zwierząt wyłączonych z polisy należą także konie sportowe biorące udział w wyścigach. W ramach polisy ubezpieczenie konia obejmuje wyłącznie zdarzenia, do których doszło podczas przejażdżek rekreacyjnych.

Ubezpieczenie koni – podstawowe informacje na temat polisy dedykowanej

Należy wiedzieć, że w ogólnych warunkach ubezpieczenia (OWU), czyli dokumencie opisującym szczegółowo warunki polisy mieszkaniowej, z oczywistych względów nie znajdziemy pełnej definicji konia. W tego rodzaju dokumentach konie można przyporządkować do kategorii zwierząt domowych utrzymywanych przez człowieka do celów hobbystycznych lub celów rekreacyjnych.

Jak potwierdzają to stosowne dokumenty w ubezpieczeniach nieruchomości nie jest istotny ani wiek konia ani też jego stan zdrowia czy rasa. Duże znaczenie odgrywa z kolei jego funkcja. Należy pamiętać, że w przypadku polisy dedykowanej instruktorom jazdy konnej, właścicieli koni lub jeźdźcom zakres ochrony obejmuje większą liczbę zdarzeń. Wówczas ochrona dotyczy przede wszystkim życia i zdrowia zwierzęcia na wypadek choroby, operacji, śmierci, utraty wartości użytkowej, poniesienia kosztów leczenia. Mieszkaniowa polisa chroni każdego konia, który nie jest przeznaczony do celów hodowlanych, handlowych, wyścigowych i innych o charakterze zarobkowym.

Ubezpieczenie konia – polisa prywatna a polisa rolnicza. Jak ubezpieczyć konia?

Ubezpieczenie koni obejmuje 3 rodzaje polis – OC w życiu prywatnym takie jak ubezpieczenie mieszkaniowe konia rekreacyjnego, ubezpieczenie rolnicze oraz ubezpieczenie w ramach polisy dedykowanej. Pierwszy rodzaj polisy dotyczy gwarantuje finansowe zabezpieczenie w razie szkód wyrządzonych przez zwierzę na mieniu lub zdrowiu osób trzecich (kiedy koń kogoś kopnie lub ugryzie lub uszkodzi czyjś samochód).

W przypadku polis rolniczych, konie są formalnie przyporządkowane do własności ruchomej gospodarstwa, która obejmuje także narzędzia, maszyny rolnicze, materiały budowlane i urządzenia. Ten rodzaj ubezpieczenie koni dotyczy przede wszystkim wszelkich zdarzeń związanych z wypadkami, chorobami, leczeniem oraz śmiercią samego zwierzęcia. Analizując wyłączenia odpowiedzialności czy dostępne sumy ubezpieczenia OC można stwierdzić, że warunki takiego ubezpieczenia są we wszystkich towarzystwach w większości zbliżone. Ubezpieczenie rolnicze konia jest obowiązkowe kiedy właściciel zwierzęcia posiada gospodarstwo rolne o powierzchni większej niż 1 hektar.

Polisy dedykowane stanowią podstawowy przedmiot ubezpieczenia nie będącym jednym z wielu rodzajów mienia, którego dotyczy odszkodowanie. Polisy dedykowane są produktami, które można dopasować do indywidualnych potrzeb zwierząt, gwarantując im szeroki i kompleksowy zakres ochrony ubezpieczeniowej. Ten rodzaj ubezpieczenia konia kierowany jest do posiadaczy i hodowców koni jeździeckich wykorzystywanych do celów sportowych. Ubezpieczenie konia w polisie dedykowanej dostępna jest pod postacią wielu wariantów i pakietów dedykowanych jeźdźcom właścicielom koni i ośrodków jeździeckich lub instruktorom jazdy.

Ile kosztuje ubezpieczenie konia?

Ubezpieczenie koni ma na celu zapewnić zwierzęciu kompleksową ochronę i pokrywa szkody wyrządzone zarówno na mieniu jak i zdrowiu osób trzecich. Samo ubezpieczenie roczne konia w zależności od stopnia ochrony może wynieść od 100 do ponad 1000zł. Wszystko zależy od rodzaju wariantu ubezpieczenia. Sprawdź ubezpieczenia koni – gdzie kupić?

Jakie sytuacje obejmuje OC posiadacza konia?

Polisa mieszkaniowa faktycznie nie chroni samego zwierzęcia przed skutkami zdarzeń, tylko zabezpiecza finansowo przed szkodami, jakich zwierzę dopuściło się na mieniu, zdrowiu osób trzecich, także na naszym majątku w ramach ochrony przed wandalizmem.

W jakich sytuacjach można uzyskać rekompensatę? Ubezpieczenie koni dotyczy sytuacji, w których zwierzę:

  • zniszczy roślinność – kwiaty, trawnik, gałęzie drzew na posesjo sąsiada
  • ugryzie lub uderzy osobę zbliżającą się do płotu lub ogrodzenia
  • spowoduje uszczerbek na zdrowiu osobom trzecim podczas przejażdżki
  • spowoduje uszkodzenie samochodu podczas przejażdżki
  • zniszczy, uszkodzi lub wyłamie ogrodzenie sąsiada podczas przejażdżki
  • uszkodzi mienie osób trzecich lub mienie publiczne podczas przejażdżki

OC w życiu prywatnym pokrywa szkody wyrządzone przez konie, w tym także sanie, bryczkę, wóz, dorożkę, powóz wykorzystywanych do rekreacyjnych celów własnych oraz nieodpłatnego przewozu osób trzecich.

Więcej informacji na temat ubezpieczeń, w tym także ubezpieczenia mieszkania znajdziesz na tej stronie.

Materiał partnera

ZOBACZ TEŻ

KOMENTARZE

AKTUALNOŚCI

KRYMINAŁKI