14 dodatkowych inwestycji drogowych. 2 w Powiecie Gliwickim

14 dodatkowych inwestycji drogowych zostanie dofinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

To efekt zwolnienia środków przeznaczonych na jeden z odcinków Drogowej Trasy Średnicowej. Na liście projektów wybranych już do dofinansowania znalazły się dwie inwestycje Powiatu Gliwickiego.

Zarząd Województwa w uzgodnieniu z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju buduje nowy model finansowania projektu kluczowego w ramach RPO WSL 2007-2013, pn. „Kontynuacja budowy Drogowej Trasy Średnicowej ZACHÓD – odcinek Zabrze – Gliwice”. Dzięki tym działaniom możliwe stało się zwiększenie puli środków unijnych na inwestycje drogowe w regionie. Udało się to zrealizować dzięki temu, że jedno z zadań planowanych w ramach projektu kluczowego pn. „Kontynuacja budowy Drogowej Trasy Średnicowej ZACHÓD odcinek Zabrze-Gliwice, Podprojekt 3 – odcinek G2 w Gliwicach” zostało przekazane do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Tym samym zwolnione środki w RPO WSL, w wysokości 196 713 672,87 zł, w połączeniu z pozostałymi oszczędnościami wygenerowanymi w ramach Priorytetu Transport, pozwoliły na wybór kolejnych inwestycji z list rezerwowych ogłoszonych już wcześniej konkursów.

Zarząd Województwa wybrał już 14 nowych inwestycji drogowych na ogólną wartość dofinansowania 71 495 010,78 zł.

Na liście tych projektów znalazły się m.in. dwie inwestycje Powiatu Gliwickiego.

Pierwsza z nich to przebudowa mostu w Leboszowicach zlokalizowanego w ciągu dróg powiatowych łączących dwie drogi wojewódzkie – DW 921 i DW 408. Koszt całkowity tej inwestycji to 3 914 382, 10 zł, natomiast dofinansowanie wyniesie 3 325 690,26 zł. Drugim z zadań jest bardzo duże przedsięwzięcie o wartości 28 777 750,21 zł, z czego 24 376 577,36 zł pokryje dofinansowanie. Nosi nazwę Szlak Europejski i ma na celu połączenie drogi wojewódzkiej nr 408 i drogi krajowej nr 40 z drogą krajową nr 88 w Rzeczycach – odcinkami dróg powiatowych nr 2918S i 2915S od miejscowości Rachowice do Kleszczowa.
Obecnie trwa proces wyboru kolejnych projektów, które spełnią wymogi zarówno pod względem stopnia zaawansowania procesu inwestycyjnego, jak i możliwości zakończenia robót budowlanych do czerwca 2015 r. To zasadnicze kryterium decydujące o możliwości dofinansowania jeszcze w ramach środków z Perspektywy 2007-2013.

spot_img

ZOBACZ TEŻ

KOMENTARZE

guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
spot_img

AKTUALNOŚCI

KRYMINAŁKI