Czekasz na mieszkanie? Pamiętaj o aktualizacji wniosku

Jeśli oczekujesz w kolejce osób ubiegających się o wynajęcie mieszkania do remontu z zasobów komunalnych, to pamiętaj o konieczności aktualizacji wniosku.

Na dopełnienie formalności masz czas do 28 lutego. Nie zapominaj o tym, bo możesz zostać skreślony z listy!
Aktualizacja wniosków jest prowadzona zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Gliwice (nr XXII/723/2009 z 19 lutego 2009 r.). Weryfikowana jest lista osób oczekujących na mieszkanie do remontu.

Wykreślani z niej są ci, którzy nie spełniają już odpowiednich warunków (kupili mieszkanie bądź uzyskali prawo najmu jakiegoś innego lokalu) lub nie potwierdzą chęci dalszego ubiegania się o mieszkanie do remontu.

Osoby, które nie złożą wniosku aktualizacyjnego, są skreślane z listy.

Przypomnijmy, że wszyscy oczekujący podpisywali oświadczenie o przyjęciu do wiadomości konieczność corocznej aktualizacji danych.

Aby zaktualizować wniosek, należy wypełnić druk oświadczenia. Jest on dostępny:
– na stronie internetowej Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej www.zgm-gliwice.pl;
– w Biurze Podawczym Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej przy Placu Inwalidów Wojennych 12 (na parterze);
– w Dziale Lokali Komunalnych Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej przy Placu Inwalidów Wojennych 20.

Wypełnione i podpisane oświadczenie należy złożyć osobiście w Biurze Podawczym ZGM (na parterze) lub przesłać pocztą na adres: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, Plac Inwalidów Wojennych 12, 44-100 Gliwice (decyduje data stempla pocztowego).

spot_img

ZOBACZ TEŻ

KOMENTARZE

guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
spot_img

AKTUALNOŚCI

KRYMINAŁKI