spot_imgspot_img


Gliwickie osiedla będą miały nowe statuty. O co chodzi?

Wszystkie osiedla w Gliwicach będą miały nowe statuty. Od 18 stycznia do 28 lutego mieszkańcy Gliwic mogą zgłaszać uwagi do tych dokumentów w ramach konsultacji społecznych.

Cały teren Gliwic podzielony jest na 21 osiedli i każde z nich posiada swój statut. To ważny dokument zawierający m.in. spis kompetencji, praw i obowiązków rad osiedli, które reprezentują mieszkańców i mogą podejmować różne działania istotne dla lokalnej społeczności.

Takie rady posiada obecnie 19 gliwickich osiedli: Baildona, Bojków, Czechowice, Kopernika, Ligota Zabrska, Łabędy, Obrońców Pokoju, Ostropa, Sikornik, Sośnica, Stare Gliwice, Szobiszowice, Śródmieście, Trynek, Wilcze Gardło, Wojska Polskiego, Wójtowa Wieś, Zatorze, Żerniki. W 2 pozostałych – Brzezince i Politechnice – w aktualnej kadencji rady osiedli niestety nie funkcjonują, bo w ostatnich wyborach zgłosiło się tam za mało kandydatów na osiedlowych radnych.

Osiedlowi radni – zgodnie ze statutami – pełnią w imieniu mieszkańców rolę doradczą podczas podejmowania przez władze miasta istotnych decyzji dotyczących osiedla.

Mogą m.in. opiniować projekty uchwał Rady Miasta, zmiany w sieci szkół i komunikacji, plany inwestycji i remontów, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Inicjują i realizują różnorodne przedsięwzięcia służące mieszkańcom i ich integracji. Organizują zebrania, otwarte imprezy, zajęcia sportowe czy warsztaty, pomagają w rozwiązywaniu lokalnych problemów, prowadzą własne strony internetowe i wydają biuletyny informacyjne.

Przedstawiciele władz samorządowych cyklicznie spotykają się z osiedlowymi radnymi, co pozwala na bieżące przekazywanie ważnych wiadomości.

Rady osiedli na swoje działania otrzymują pieniądze z miejskiego budżetu – w 2018 roku ma to być łącznie ponad 520 tys. zł. Niezależnie od tego mogą pozyskiwać również środki finansowe na imprezy kulturalne lub sportowe o charakterze międzyosiedlowym – w ramach specjalnie dla nich przygotowanych konkursów. W tym przypadku w 2018 roku do podziału jest 38 tys. zł.

Wyraźnie zauważalne jest zaangażowanie rad osiedli w budżet obywatelski, który umożliwia realizowanie w osiedlach inwestycji czy zajęć oczekiwanych przez mieszkańców. W 2017 roku, spośród 340 pomysłów zgłoszonych w Gliwicach, aż 191 pochodziło od rad osiedli lub ich członków.

Z tego względu warto zainteresować się działaniami rad osiedli, a może samemu podjąć decyzję o kandydowaniu w przyszłości na radnego. Rozpoczynające się konsultacje społeczne dotyczące zmiany w statutach osiedli to dobra okazja, aby przyjrzeć się dokumentom regulującym kwestie reprezentowania osiedlowej wspólnoty.

Z czego wynika zmiana?

Obecne statuty obowiązują od czerwca 2014 roku. Ich zmiana jest przygotowywana w związku z decyzją Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który zaakceptował zastrzeżenia wojewody śląskiego do zapisów, uchwalonych ponad trzy lata temu przez Radę Miasta Gliwice. Władze miasta nie zgadzają się z decyzją WSA i złożyły odwołanie w Naczelnym Sadzie Administracyjnym. Pomimo toczącej się procedury sądowej, rady osiedli będą przez cały czas funkcjonować bez przeszkód.

– To zastrzeżenia o charakterze głównie formalnym, dotyczące doprecyzowania sformułowań związanych z zakresem zadań przekazywanych radom osiedli, nadzoru nad ich działalnością, przekazywania mienia. Poprawki zostały wprowadzone do projektów statutów, które są teraz poddawane konsultacjom społecznym – informuje Andrzej Karasiński, sekretarz miasta Gliwice. Przy tej okazji miasto zaproponowało też korekty, wynikające z doświadczeń zdobytych w trakcie funkcjonowania rad osiedli w obecnej kadencji.

Informacje o konsultacjach społecznych znajdują się w ogłoszeniu Prezydenta Gliwic. Wszystkie zgłoszone przez mieszkańców uwagi zostaną szczegółowo przeanalizowane, a wyniki konsultacji będą opublikowane w tygodniku „Miejski Serwis Informacyjny – Gliwice”, na stronie internetowej www.gliwice.eu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego (bip.gliwice.eu). Nowe statuty muszą zostać zatwierdzone przez Radę Miasta.


MSI

spot_img

ZOBACZ TEŻ

KOMENTARZE

guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
spot_img

AKTUALNOŚCI

KRYMINAŁKI