Odbiór śmieci będzie droższy. Ministerstwo wymusza podwyżkę cen

Stawka za odbiór śmieci w Gliwicach będzie musiała ulec zmianie. To m.in. efekt działań Ministerstwa Środowiska. Co w tej sytuacji musi zrobić miasto? Szczegóły poniżej. Tematem zajmą się również miejscy radni na dzisiejszej popołudniowej sesji Rady Miasta.

Od 2013 roku Miasto Gliwice, zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości, organizuje odbiór śmieci od mieszkańców. W tym czasie obowiązywały już dwie dwuletnie umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. W przeprowadzonym w tym roku trzecim już postępowaniu przetargowym w tej sprawie oferty złożyły dwie firmy. Umowa została podpisana z Remondisem Gliwice, który zaoferował tańsze usługi w kwocie 59 913 853,20 zł za okres 30 miesięcy, począwszy od 1 lipca br. Z wybranej oferty, która została skalkulowana przez Remondis w oparciu o dotychczasową działalność prowadzoną na terenie miasta wynika, że roczne wynagrodzenie dla tej firmy wyniesie prawie 24 miliony złotych. To o blisko 5 mln zł więcej w stosunku do poprzedniej umowy.
Wynagrodzenie Remondisu Gliwice to jednak niejedyny koszt funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Wlicza się do tego również koszty prowadzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, koszty administracyjne i koszty edukacji ekologicznej. Łączny koszt funkcjonowania systemu w Gliwicach oszacowany został na 28 milionów rocznie.

Wyższe wynagrodzenie Remondisu Gliwice wynika z dwóch powodów.

Pierwszym czynnikiem są rosnące koszty zagospodarowania odpadów, czyli wyższa opłata środowiskowa wynikająca ze zmienionego rozporządzenia Rady Ministrów, w którym podniesiono stawki opłat za korzystanie ze środowiska w następnych latach. Podwyżka ta przekłada się na wyższe koszty, jakie przedsiębiorca musi ponieść za przekazanie odpadów do Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK). Odpady odbierane od gliwiczan trafiają do Śląskiego Centrum Recyklingu w Gliwicach, które aktualnie pobiera 245 zł za tonę odpadów komunalnych zmieszanych. Z powodu wzrostu opłaty środowiskowej na rok 2018, kwota ta szacowana jest na około 310 zł, a na rok 2019 – około 340 zł za tonę odpadów. Warto podkreślić, że opłata za przyjęcie tony śmieci w Śląskim Centrum Recyklingu jest niższa niż w innych instalacjach działających w naszym regionie – RIPOK Dąbrowa Górnicza oraz RIPOK Zabrze pobierają 290 zł za tonę. Gdyby nie powstało ŚCR, koszty byłyby jeszcze większe.

Drugim czynnikiem wpływającym na wzrost wynagrodzenia firmy Remondis są rosnące pozostałe koszty firmy. Należą do nich przede wszystkim koszty pracownicze (wzrost płacy minimalnej), koszty użytkowania pojazdów, koszty zakupu, utrzymywania oraz wymiany pojemników i worków do gromadzenia odpadów, wreszcie koszty zakładowe.

W szacowanych ogólnych kosztach ujęte zostały również rosnące koszty prowadzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, związane bezpośrednio z ilością odpadów oddawanych przez mieszkańców oraz wzrostami opłaty środowiskowej. Ważnym czynnikiem jest tu również wzrost w kolejnych latach obowiązkowych poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów. Pociąga to za sobą znaczący wzrost kosztów, na który składa się między innymi konieczny wzrost zatrudnienia.

Ustawa przewiduje, że wszystkie koszty systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w mieście muszą być finansowane z opłat pobranych od mieszkańców.

Na tej podstawie przeprowadzona została analiza dochodów i wydatków. Wynika z niej proponowana przez prezydenta miasta zmiana stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (ramka poniżej). Różnicę odczują najmocniej ci, którzy nie segregują śmieci.

W przypadku przeliczenia całości kosztu systemu na liczbę mieszkańców Gliwic, stawka za odbiór śmieci posegregowanych wyniosłaby około 13,20 zł na osobę. To oznacza, że czteroosobowa rodzina musiałaby zapłacić średnio 52,80 zł miesięcznie.
Biorąc jednak pod uwagę obecnie obowiązującą metodę naliczania opłaty (od m2) oraz proponowane nowe stawki, ta sama rodzina zajmująca mieszkanie o powierzchni 60 m² zapłaciłaby za odbiór posegregowanych odpadów 27 zł (o 4,20 zł więcej niż do tej pory).

Gdy trzeba będzie wreszcie zbilansować system, czyli wziąć pod uwagę odgórne podwyżki opłat środowiskowych, większość miast w regionie będzie zawierała nowe umowy, co wiąże się z koniecznością podniesienia obowiązujących opłat. W takim przypadku różnica w wysokości opłaty wnoszonej przez przykładową czteroosobową rodzinę będzie jeszcze większa na korzyść mieszkańców Gliwic.

spot_img

ZOBACZ TEŻ

KOMENTARZE

Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
spot_img

AKTUALNOŚCI

KRYMINAŁKI