Podatek od nieruchomości – czy są jakieś ulgi?

Nie każdy właściciel, użytkownik wieczysty czy posiadacz samoistny nieruchomości musi płacić od niej podatek. Zarówno przepisy prawa, jak i gminy indywidualnie określają zwolnienia z podatku. Sprawdź, czy należysz do grupy mogącej korzystać z tego typu preferencji i jak szybko obliczyć podatek od nieruchomości online.

Podatek od nieruchomości online – jak dopełnić obowiązku?

Każdy nowy nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zgłoszenia faktu zakupu lub przejęcia jej w posiadanie do urzędu miasta bądź gminy. Osoby fizyczne składają w tym celu informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych na druku IN-1. Natomiast osoby prawne – deklarację na podatek od nieruchomości DN-1.

Dokumenty złożysz osobiście w urzędzie, wyślesz pocztą lub przekażesz drogą elektroniczną. Najłatwiej podatek od nieruchomości on-line obliczysz (w przypadku osób prawnych) lub przekażesz dane do obliczenia (osoby fizyczne) za pomocą Przyjaznych Deklaracji. Ten prosty w obsłudze i wygodny kreator znacząco różni się od typowych urzędowych formularzy. W rzeczywistości jest to narzędzie, które krok po kroku prowadzi podatnika przez generowanie druku IN-1 lub DN-1. Po skończonej pracy dokument jest gotowy do wydruku lub wysyłki elektronicznej.

Na zgłoszenie nieruchomości podatnik ma 14 dni. Termin ten liczy się od dnia zakupu, przejęcia w posiadanie itp. działki lub obiektu budowlanego. Osoby prawne deklarację DN-1 składają co roku do 31 stycznia.

Ulgi w podatku od nieruchomości

Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych określa szereg zwolnień z podatku od nieruchomości. Daniny tej nie trzeba płacić m.in. za:

 • budynki gospodarcze lub ich części służące działalności leśnej lub rybackiej, tworzące gospodarstwo rolne i służące działalności rolniczej, bądź przeznaczone na produkcję rolną,
 • zabytki, pod warunkiem ich konserwowania zgodnie z przepisami o ochronie zabytków,
 • muzea,
 • żłobki i kluby dziecięce,
 • zakłady pracy chronionej,
 • uczelnie i instytuty badawcze,
 • nieużytki, użytki ekologiczne, grunty zadrzewione i zakrzewione,
 • położone w rodzinnym ogrodzie działkowym: grunty, altany działkowe i obiekty gospodarcze do 35 metrów kwadratowych, a także budynki stanowiące infrastrukturę ogrodową,
 • centra badawczo-rozwojowe,
 • grunty oraz budynki i budowle w rezerwatach przyrody lub parkach narodowych,
 • grunty, budynki lub ich części wykorzystywane przez stowarzyszenia statutowej działalności wśród dzieci i młodzieży w zakresie oświaty, wychowania, kultury fizycznej i sportu, nauki i techniki, jak również grunty zajęte trwale na obozowiska i bazy wypoczynkowe dzieci i młodzieży,

Przy czym większość zwolnień nie obowiązuje w przypadku, gdy dany grunt lub obiekt budowlany wykorzystywany jest na cele prowadzonej działalności gospodarczej.

Poza ustawowymi zwolnieniami, funkcjonują też ulgi ustalane indywidualnie przez gminy. Jedno z takich zwolnień przysługuje właścicielom nieruchomości, którzy zazielenią swoje domy lub mieszkania, np. stworzą ogród na dachy budynku lub zazielenią całą fasadę roślinami ukorzenionymi w ziemi. Takie rozwiązanie wprowadziło już kilka polskich miast, m.in. Kalisz, Wrocław, Katowice i Częstochowa.

Podczas wypełniania dokumentów należy pamiętać o prawidłowej klasyfikacji budynków i prawidłowym obliczeniu powierzchni użytkowej. Mniej zapłacisz za niższe kondygnacje: 50% stawki w przypadku pomieszczeń o wysokości od 140 do 220 cm. Za kondygnacje niższe niż 140 cm nie zapłacisz go wcale.

Materiał partnera

spot_img

ZOBACZ TEŻ

KOMENTARZE

spot_img

AKTUALNOŚCI

KRYMINAŁKI