Porady prawne: Ubezpieczyciel nie chce wypłacić pieniędzy za kolizję

Czytelnik miał kolizję drogową, podczas której samochód uległ uszkodzeniu. Towarzystwo ubezpieczeniowe odmówiło czytelnikowi wypłaty odszkodowania z umowy ubezpieczenia komunikacyjnego.

Odmówiło pomimo opłacenia przez niego przed kolizją kolejnej raty składki, wskazując, że opłata owszem była ale spóźniona. Czytelnik pyta czy w takiej sytuacji stanowisko ubezpieczyciela jest prawidłowe.

Pytanie skierowaliśmy do Kancelarii Radców Prawnych „AMC Anna Mianowska, Michał Chwastek”.

Żeby odpowiedzieć na tak postawione pytanie jak zwykle potrzebna jest dodatkowa wiedza w zakresie szczegółów konkretnej sytuacji.

Na początku należy wskazać, iż zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego jak i postanowieniami każdej umowy ubezpieczenia podstawowym obowiązkiem potencjalnego beneficjenta takiej umowy (ubezpieczającego się) jest opłacenie składki. Bez jej opłacenia ochrona ubezpieczeniowa nie działa i w przypadku zajścia zdarzenia (wypadku) związanego z zawarta umową brak będzie podstaw do wypłaty ewentualnego odszkodowania. Jak przewiduje bowiem kodeks cywilny, jeżeli nie umówiono się inaczej, odpowiedzialność ubezpieczyciela rozpoczyna się od dnia następującego po zawarciu umowy, nie wcześniej jednak niż od dnia następnego po zapłaceniu składki lub jej pierwszej raty.

Nasz czytelnik jednak uiścił składkę, i to jeszcze przed zajściem zdarzenia uzasadniającego wypłatę odszkodowania. Dodatkowo, jak podaje, uiszczał składkę w ratach w kolejnych ustalonych wcześniej terminach. Co zatem spowodowało negatywne stanowisko ubezpieczyciela?

W tym miejscu należy nadmienić, iż w przypadku płatności składki w ratach przepisy kodeksu cywilnego zawierają rozwiązania szczegółowe, które najprawdopodobniej znalazły zastosowanie w zgłaszanej przez czytelnika sprawie. Otóż, jeśli składka ubezpieczeniowa opłacana jest w ratach, niezapłacenie w terminie kolejnej raty składki może powodować ustanie odpowiedzialności ubezpieczyciela. Skutek taki obwarowany jest jednak dodatkowymi wymaganiami: I tak: nastąpi on tylko gdy przewidywała go umowa lub ogólne warunki ubezpieczenia. Jeśli zatem ubezpieczyciel nie zadbał o wprowadzenie do umowy lub ogólnych warunków ubezpieczenia stosownego postanowienia dotyczącego ustania odpowiedzialności, nie ustaje ona również wówczas, gdy minął już czas płatności kolejnej raty składki.
Gdy umowa lub ogólne warunki zawierały tego typu rozwiązanie ubezpieczyciel musi jeszcze po upływie terminu płatności raty składki wezwać ubezpieczonego na piśmie do jej uiszczenia wyznaczając dodatkowy 7 dniowy termin do zapłaty. Co ważne powinien także zawrzeć w wezwaniu wyraźne pouczenie, iż brak płatności składki w terminie 7 dni spowoduje utratę ochrony ubezpieczeniowej i ustanie odpowiedzialności ubezpieczyciela.
Gdy pomimo prawidłowego wezwania ubezpieczający się nie uiści kolejnej raty składki bądź uiści ją ale już po upływie 7 dniowego terminu ochrona ubezpieczeniowa jak i odpowiedzialność ubezpieczyciela ustają, – wymaga to podkreślenia, iż ochrona ubezpieczeniowa ustaje również wtedy, gdy wezwany do zapłaty ubezpieczający dokonał wpłaty składki ale po upływie 7 dniowego terminu.
W przypadku zatem naszego czytelnika mogła zajść sytuacja, iż umowa ubezpieczenia przewidywała opisany powyżej skutek, czytelnik nie uiścił kolejnej raty składki w terminie, otrzymał wezwanie, po wezwaniu dokonał zapłaty ale jednak już po wyznaczonym 7 dniowym terminie. W takiej sytuacji faktem stała się utrata ochrony ubezpieczeniowej i odpowiedzialności ubezpieczyciela i to pomimo dokonanej, ale spóźnionej zapłaty.
——

Porad prawnych w portalu infogliwice.pl udziela Kancelaria Radców Prawnych „AMC Anna Mianowska, Michał Chwastek”, ul. Józefa Lompy 6/1, 44-100 Gliwice, tel. 784 009 991

radcy-prawni-830

spot_img

ZOBACZ TEŻ

KOMENTARZE

guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
spot_img

AKTUALNOŚCI

KRYMINAŁKI