Spadek przestępczości o 11%, czyli poprzedni rok w statystykach policji

Spadek przestępczości o 11%, wzrost poziomu wykrycia sprawców przestępstw oraz mniejsza o ponad 7% ilość śmiertelnych ofiar wypadków i mniej wypadków i kolizji na drogach naszego województwa

– to zaledwie kilka z najważniejszych wniosków, płynących z podsumowania pracy śląskich policjantów w 2014 roku.

W ciągu 12 miesięcy minionego roku odnotowano prawie 14 tys. mniej postępowań wszczętych ogółem we wszystkich kategoriach przestępstw (109945), niż całym 2013 r. (123582). Jednocześnie poziom wykrycia sprawców wszystkich przestępstw wzrósł z 67,1% do 69,9% w 2014 r.

W kategorii przestępstw o charakterze kryminalnym policjanci wszczęli mniej o 12,2% śledztw i dochodzeń, co w liczbach bezwzględnych daje różnicę 11,5 tys. postępowań. Wskaźnik wykrycia sprawców tych przestępstw wyniósł 56,8 % i był wyższy o 2 punkty procentowe, niż w roku poprzednim.

Bardzo znacząco spadła ilość kradzieży, bo o ponad 6 tys. (19,2%), przy wysokim poziomie wykrycia sprawców, który wzrósł do 31,6% i jest najwyższy na przestrzeni ostatnich 5 lat. Również w kategorii kradzieży samochodów odnotowaliśmy spadek o ponad 130 wszczętych postępowań karnych.

Zwalczanie przestępczości rozbójniczej (rozboje, kradzieże rozbójnicze, wymuszenia rozbójnicze) również osiągnęło w 2014 r. oczekiwany poziom. Zanotowaliśmy ponad 8%-wy spadek w tej kategorii przestępstw, a wyrycie tego rodzaju czynów sytuuje się na bardzo wysokim, blisko 80%-wym poziomie.

Nie sposób też pominąć kategorii przestępstw, w których wzrost liczby wszczętych postępowań świadczy o efektywności działania policjantów. Chodzi tu m.in. o przestępstwa związane z narkotykami i przestępstwa korupcyjne. W obu tych kategoriach odnotowaliśmy wzrost ujawnionych przestępstw, w porównaniu do poprzedniego roku, odpowiednio o 16% i 5%. Jednocześnie wykrywalność w tych kategoriach przestępczości jest bardzo wysoka – jej poziom osiąga bez mała 100% (narkotykowe – 97,2%, korupcyjne – 99,5%).

W analizowanym czasie, w porównaniu do tego samego okresu ubiegłego roku, odnotowaliśmy spadek liczby podejrzanych o 5,6% i spadek liczby nieletnich sprawców czynów zabronionych o 32%. Wynika to z ogólnej tendencji spadkowej w obszarze przestępczości kryminalnej, lecz nie można tu zbagatelizować wpływu szeroko pojętej profilaktyki (np. zaangażowania śląskich policjantów w kampanie społeczne, współpracę z oświatą, pomocą społeczną, mediami itp.).

Wzrosła także o ponad 21% liczba osób zatrzymanych na gorącym uczynku popełnienia przestępstwa w siedmiu wybranych kategoriach przestępstw, określanych też jako czyny najbardziej dolegliwe społecznie (udział w bójce lub pobiciu, uszkodzenie ciała, przestępstwa rozbójnicze, kradzieże cudzej rzeczy, kradzieże z włamaniem, kradzieże i kradzieże samochodów oraz uszkodzenie mienia). Jest to wynikiem dokładniejszej analizy miejsc szczególnie zagrożonych w miastach naszego regionu oraz kierowania tam przez komendantów większej liczby policyjnych patroli.

Odnotowaliśmy też mniej o 9296 (spadek o 16,3%) wszczętych postępowań w tych kategoriach przestępczości, przy jednoczesnym wzroście wskaźnika wykrycia.

W ubiegłym roku było też znacznie bezpieczniej na drogach województwa śląskiego. Do poziomu 4350 spadła ilość wypadków, tj. o ponad 4%. Liczba śmiertelnych ofiar wypadków drogowych spadła z 269 w 2013 r. do poziomu 248. O prawie 2 tys. zmniejszyła się liczba kolizji drogowych w województwie śląskim (z 44803 w 2013 r. do 43077 w minionym roku). Policjanci pełniący służbę na drogach zatrzymali 16 222 kierujących pod wpływem alkoholu, co jest liczbą większą o 438, niż w roku 2013.

W 2014 r. w zapewnienie bezpieczeństwa podczas różnego rodzaju wydarzeń sportowych, społecznych i artystycznych również zaangażowani byli śląscy policjanci. Mundurowi pionu prewencji i ruchu drogowego, wspierani przez policyjnych sztabowców, zabezpieczali w województwie śląskim:
– 234 mecze piłki nożnej, w tym 44 podwyższonego ryzyka,
– 294 wystąpień społecznych,
– 88 uroczystości rocznicowych,
– 206 innych imprez sportowych,
– 241 imprez artystyczno- kulturalnych.

Łącznie daje to 1063 wydarzenia, które zgromadziły ponad 920 tys. uczestników. Liczby te są znacznie wyższe, niż odnotowane w roku poprzednim (w 2013 r. 755 wydarzeń, w których uczestniczyło 724 tys. osób).

spot_img

ZOBACZ TEŻ

KOMENTARZE

guest

1 Komentarz
najstarszy
najnowszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
magos
magos
8 lat temu

Liczby, słupki, statystyki. Prawda jest taka, że spadają przestępstwa bo policja nie przyjmuje zgłoszeń. Proszę iść i spróbować zgłosić przestępstwo. O wykroczeniu nawet nie wspominam. Jeśli ktoś może wziąć dzień urlopu, stracić kilka godzin na słuchaniu złośliwości w stylu: to pan przychodzi do nas i nie wie jak się nazywał napastnik i gdzie mieszka to może uda mu się coś wskórać

spot_img

AKTUALNOŚCI

KRYMINAŁKI